Godło „Teraz Polska” w procentach

 

Opinie na temat nagrody Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w procentach.

 

57,4 respondentów jest zdania, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych przyczynia się do wzrostu lojalności odbiorców nagrodzonego produktu lub usługi

69,6 badanych przedsiębiorstw deklaruje, że Godło „Teraz Polska” pomogło im w podnoszeniu konkurencyjności produktów lub usług na polskim rynku

74,5 proc. respondentów stwierdziła, że w związku używaniem Godła „Teraz Polska” następuje poprawa wizerunku przedsiębiorstwa lub wizerunku jego produktów lub usług.

77,8 proc. badanych laureatów uważa, że Polski Program Promocyjny i związane z nim  Godło „Teraz Polska” są potrzebnym narzędziem  wspierania konkurencyjności polskiej gospodarki

91,7 proc badanych Laureatów używa lub używało Godła „Teraz Polska” swoich działaniach promocyjnych i marketingowych

93,6 proc. badanych przedsiębiorstw jest zdania, ze stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych przyczynia się do budowania lub poprawy wizerunku marek produktów lub usług

93,6 proc. respondentów uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych przyczynia się do budowania prestiżu przedsiębiorstwa.

 

Źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Liczby mówią /15.01.2021