Finał V Europejskiego Kongresu Samorządów

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Właśnie zakończyła piata edycja tego wydarzenia, zorganizowana w Krakowie.

Celem Europejskiego Kongresu Samorządów jest  wielostronna i bezpośrednia możliwość dyskusji na temat współpracy regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.  Na V Kongresie dzielono się poglądami  w ramach siedmiu ścieżek tematycznych. Odbyło się ponad 80 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 2.000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Kongres w Krakowie zakończył się uroczystą galą, podczas której wyróżnieni zostali przedstawiciele lokalnych władz.

Dwie z nagród przyznano na podstawie II Rankingu Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Otrzymali je burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński i starosta poznański – Jan Grabkowski. „Złoty klucz” – nagrody tygodnika „Wprost” trafiły do  Jacka MajchrowskiegoPrezydenta Krakowa i Zygmunta FrankiewiczaPrezydenta Poznania. Wyróżnienia zostały przyznane za wybitny wkład w rozwój polskiego samorządu.

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów został ogłoszona także „Złota Lista Polskiego Zdrowia”. Jest to pierwszy ranking najważniejszych marek występujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Celem tworzenia listy jest zwrócenie uwagi na kwestie jakości i wartości podmiotów dbających o zdrowie Polaków. Listę przygotowali Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, spółka IQVIA oraz firma doradcza Acropolis. W sumie przebadano blisko 150 marek. Rezultaty zostały opracowanie na podstawie danych finansowych wskazujących wartość sprzedaży każdej z badanych marek oraz badanie opinii publicznej. Zwycięzcą pierwszej edycji listy okazał się Lux-Med. Wśród nagrodzonych znaleźli się też GlaxoSmith Kline, Dr. Max, Gemini Polska, Polfa Warszawa, Tewa.

 

Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED, tak skomentowała „Złota Listę Polskiego Zdrowia”:

„Jako lider rynku prywatnych usług medycznych, od wielu lat rozwijamy kompetencje i infrastrukturę, które pozwalają dostarczać usługi zdrowotne najwyższej jakości. Cieszę się, że te starania spotkały się z uznaniem Kapituły i zostały nagrodzone pierwszym miejscem na Złotej Liście Polskiego Zdrowia. To wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie”.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /IWK/ 09.04.19