Euler Hermes: Święta nie dla wszystkich szczęśliwe

 

Euler Hermes, globalny ubezpieczyciel należności handlowych, bada sytuację firm pod względem niewypłacalności. W  Polsce w listopadzie 2018 r. w Monitorach Sądowych i Gospodarczych pojawiły się informacje o 81 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. To o 10% więcej niż w listopadzie 2017 r. Od początku 2018 r. roku skala wzrostu niewypłacalności  również wyniosła +10%.  Przez 11 miesięcy bieżącego roku ogłoszono 905 upadłości wobec 826 w tym samym okresie 2017.

W listopadzie ogłoszono niewypłacalność aż 5 producentów rolnych. To dużo, jeśli weżmiemy pod uwagę strukturę polskiego rolnictwa – nie ma w nim wielu gospodarstw o obrotach nawet ok. 50 mln złotych, które miałyby odpowiednią skalę do przeprowadzenia postępowania upadłościowego bądź naprawczego (co wiąże się z kosztami – a przede wszystkim wymaga prowadzenia działalności gospodarczej).  Łącznie z przetwórcami mięsa oraz sporym wytwórcą pieczywa w skali jednego miesiąca niewypłacalnych było więc 8 producentów artykułów rolno-spożywczych. Do tego niewypłacalność ogłosiło dwóch stosunkowo dużych hurtowników (jeden z nich miał obroty przekraczające ponad 100 mln zł) specjalizujących się w surowcach rolnych.


“ – Zły rok dla rolnictwa? Raczej niełatwy rok dla całego przemysłu spożywczegomówi Tomasz Starus, Członek Zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka. O problemach rolnictwa – i szerzej wszystkich firm związanych z żywnością (a więc i przetwórców) świadczą też niewypłacalności producentów maszyn, hurtowników nimi handlujących i firm je wypożyczających dla całego sektora rolno-spożywczego. Tylko pozornie nie jest to duża skala, ale 4 przypadki w skali miesiąca nazwać można ewenementem. Producenci rolni zmagają się z problemami nadprodukcji, opóźnieniami w dofinansowaniu unijnym, zamykaniem rynków z powodu chorób… chociaż w tej ostatniej kwestii – o ile ASF podminowuje rynek wieprzowiny (i tak bardzo kruchy z powodu „świńskiej górki”) i zatrzaskuje drzwi kolejnych rynków eksportowych, o tyle problemy nazwijmy to „paszowe” na zachodnich rynkach premiowały polskich producentów drobiu”.

Inforgrafika Euler Hermes.
Inforgrafika Euler Hermes.

Podniesieniu rentowności nie służy także koncentracja w handlu i paradoksalnie urodzajny rok w wielu segmentach rynku roślinnego. Urodzaj spowodował, że ceny były często poniżej progu opłacalności zbiorów.

„ – Na niskich cenach surowców rolnych w cale nie zyskali gremialnie przetwórcy żywności – ponoszący wyższe koszty finansowe kredytowania sprzedaży (a mówiąc wprost: rosnących opóźnień płatności) do odbiorców hurtowych i detalicznych. Bezprecedensowe wydłużenie obiegu należności (5 do 7 dni, i to w branży dóbr nomen omen „szybkozbywalnych”!) może być skutkiem walki o większy udział w rynku albo może raczej o jego utrzymanie” – dodaje Tomasz Starus.

Inforgrafika Euler Hermes.
Inforgrafika Euler Hermes.

Ograniczenie handlu w niedziele zmienił zwyczaje zakupowe Polaków, którzy teraz kupują w soboty jeszcze więcej w placówkach sieciowych.

Pozostaje więc dyskusyjne na ile ograniczenie handlu w niedzielę pomaga, a na ile szkodzi małym sklepom. Według Euler Hermes z rynku zniknie prawdopodobnie kolejne 15 tys. takich sklepów. W wyniku zmian  w handlu cierpią nie tylko sami detaliści, ale także ich dostawcy, rokrocznie odczuwający również skutki niewypłacalności dużych, rodzimych sieci detalicznych oraz hurtowych.

Inforgrafika Euler Hermes.
Inforgrafika Euler Hermes.

W listopadzie ogłoszono również niewypłacalność 13 firm budowlanych (wobec 9 przed rokiem) w tym 6 firm budownictwa ogólnego i wznoszenia budynków oraz 7 firm wyspecjalizowanych.

Te ostatnie były w tym gronie największe – notowały obroty na poziomie ok 40-70 mln w skali roku. Niewypłacalność firm budowlanych pociąga za sobą analogiczne przypadki wśród producentów (4) jak i hurtowników materiałów budowlanych (także 4 przedsiębiorstwa). Jest to swojego rodzaju zaskoczenie po udanym sezonie, w którym obroty wielu dostawców wzrosły o 20-25%.

Od początku roku widoczny jest również problem z płynnością finansową firm wyspecjalizowanych w produkcji, montażu i serwisowaniu maszyn przemysłowych. W listopadzie niewypłacalność dotknęła 2 firmy produkujące, 2 instalujące i serwisujące oraz 2 handlujące maszynami takimi jak np. obrabiarki, wyposażenie dla przemysłu drzewnego etc. Według raportu Euler Hermes jest to efekt wstrzymywania się wielu polskich firm w poprzednich kwartałach z nowymi inwestycjami.

Również trzy firmy produkujące i handlujące energią elektryczną ogłosiły niewypłacalaność w przedostatnim miesiącu 2018 r.. Euler Hermes diagnozuje że wynikać to może z obecnej polityki energetycznej, mniej promującej energetykę odnawialną na rzecz węgla.

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA przyznany przez Standard & Poor’s i AA3 przez Moody’s. W 2017 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2017 roku 894 mld €.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 21.12.2018