Dzień Służby Publicznej

 

Służba Publiczna ma swój dzień. Przypada ono na 23 czerwca. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Narodowe Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2002 roku.

 

Po raz pierwszy Dzień Służby Publicznej celebrowano w 2003 roku. Ma podkreślać wkład służby publicznej w procesie rozwoju, demokracji i pokoju na świecie. Ma także pobudzać chęć w młodych osobach do rozpoczęcia kariery w sektorze publicznym.

Służby publiczne należy rozumieć jako te, które świadczą usługi poprzez administrację publiczną. Są świadczone bez względu na dochód społeczeństwa.

Do służb publicznych zaliczamy między innymi przedstawicieli takich środowisk jak: urzędnicy, policja, wojsko, służba zdrowia, strażacy, pracownicy szkół, telekomunikacji, czy bibliotek.

“Być policjantem to misja, a nie praca.” – Carlos Ruiz Zafon, hiszpański pisarz.

Każdy sektor ma własny system standardów. To zasady i procedury monitorowania parametrów świadczonych usług na danym obszarze. Są ciągle aktualizowane i porównywane z parametrami, na przykład innych państw. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniej jakości świadczonych usług publicznych.

Centrum Badania Opinii Społecznej od 2002 roku prowadzi statystyki odnośnie do poziomu zaufania Polaków do instytucji publicznych. Z danych za 2017 rok wynika, że największym zaufaniem obdarowano wtedy władze samorządowe. Zadeklarowało je 65 proc. Polaków. Na drugim miejscu była funkcja Prezydenta RP z wynikiem 60 proc. Dalej z kolei w zestawieniu są Rzecznik Praw Obywatelskich, Unia Europejska i Instytut Pamięci Narodowej. Najsłabiej wygląda poziom zaufania wobec prasy, Trybunału Konstytucyjnego i partii politycznych.

Dzień Służby Publicznej to także okazja do wyróżnień służby z państw członkowskich ONZ w postaci Nagrody dla Służby Publicznej. W 2009 roku nagrodę otrzymała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. W 2011 roku wyróżniono Urząd Skarbowy w Sierpcu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 20.06.19

 

Na zdjęciu Pałac Prezydencki w Warszawie fot. Marcin Białek – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300