Dzień Niepodległości Estonii

24 lutego 1918 r.  Komitet Zbawienia, Päästekomitee, ogłosił niepodległość Republiki Estonii.  Estonia wolnością cieszyła się do 1940 r. kiedy jej obszar został zajęty przez Związek Sowiecki.

Rewolucja w Rosji w 1917 roku i trwająca I wojna światowa stworzyły dla Estonii, podobnie jak i dla innych krajów Europy Wschodniej, szansę na uzyskanie niepodległości.

Impuls do walki o niepodległość wyszedł od Frontu Narodowego, który opierał swoje idee na zasadzie samostanowienia ogłoszonej przez prezydenta  Stanów Zjednoczonych Woodrow’a Wilson’a.

8 kwietnia, 1917 roku, organizacje estońskie wraz z personelem wojskowym, w łącznej licznie 40 000 osób, przeprowadziły pokojową demonstrację w Petersburgu. Postulatem zgłoszonym przez demonstrantów było uzyskanie autonomii przez Estonię.  Cel ten udało się osiągnąć: 12 kwietnia 1917 r. rosyjski Rząd Tymczasowy podpisał Akt o Autonomii Estonii. Okręgowym Komisarzem w Estonii został Jaan Posk. Utworzono sześcio osobową Tymczasową Radę Narodową “Maapäev” zaczęła organizować i modernizować samorząd oraz instytucje edukacyjne.

3 i 4 lutego 1918 roku odbyły się wybory do Estońskiego Zgromadzenia Ustawodawczego. Partie niepodległościowe uzyskały w nich dwie trzecie głosów wyborców. Nadal trwała wojna światowa. Z  terenu państwa zaczęły się wycofywać jednostki sowieckie, jednocześnie zwiększył się napór wojsk niemieckich. W sytuacji krzyzysowej został trzy osobowy Komitet Zbawienia, Päästekomitee, który otrzymał pełną władzę w tworzonym państwie.

 24 lutego 1918 roku Päästekomitee publicznie ogłosił Estonię niepodległym i demokratycznym państwem.

Po ogłoszeniu niepodległości, Estonia zmuszona była do prowadzenia wojny o niepodległość z Rosją Sowiecką. Skuteczna walka Estończyków doprowadziła do podpisania 2 lutego 1920 r. traktatu pokojowegu z Rosją Sowiecką, która zmuszona została uznać niepodległość i terytorium Państwa Estońskiego. Republika Estonii uzyskała międzynarodowe uznanie jako państwo niepodległe i stała się członkiem Ligi Narodów w 1921 roku.

W wyniku sowieckiej agresji w 1940 r. Estonia została włączona do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich jako Estońska Republika Sowiecka.  Wolność od sowieckiej okupacji Estończycy uzyskali dopiero 20 sierpnia 1991 roku w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego.

(MAN) 24.02.2018

Fot. By Diego Delso, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21385422

Related Post