Do kogo należą media?

Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na proste pytanie badawcze „kto jest właścicielem mediów w Polsce?” Na to pytanie postanowiło odpowiedzieć Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP podczas konferencji p.t. „Własność mediów w Polsce. cz. I. prasa, radio, telewizja ogólnopolska”.

12 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Dziennikarza SDP, ul. Foksal 3/5 w Warszawie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP organizuje konferencję p.t. „Własność mediów w Polsce. cz. I. prasa, radio, telewizja ogólnopolska”. Zostanie na niej zaprezentowana publikacja na ten temat, opracowana przez CMWP SDP.

W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja w której wezmą udział zaproszeni goście – m.in. Barbara Bubula, poseł PiS, Teresa Bochwic, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Krzysztof Skowroński – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Paneliści przedstawią przyczyny i skutk istnienia obecnej struktury własności mediów w Polsce. Rozmówcy będą rozważać czy istnieje potrzeba jej zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby to przeprowadzić. Zostanie przedstawiona koncepcja utworzenie ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Mediów, w którym byłyby zgromadzone i łatwo dostępne informacje na temat mediów i ich właścicieli. Prezentowane na konferencji opracowanie może być wstępem do realizacji, w przyszłości tej idei, przez CMWP SDP.

Autorami publikacji p.t.: „Struktura własności mediów w Polsce” są dr Monika Szetela – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; mgr Karolina Piech – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; mgr Maciej Piech – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Udział w konferencji potwierdził m.in. p. Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz p. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Konferencja ma charakter otwarty, publikacja „Struktura własności mediów w Polsce” w wersji papierowej i elektronicznej będzie udostępniana jej uczestnikom nieodpłatnie. Będzie ona też transmitowana na portalu www.sdp.pl.

/DEC/