Czekając na Centralny Port Komunikacyjny

W 2017 r. liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze wzrosła o ok. 18%, co było drugim najlepszych wynikiem na świecie. Polskie porty lotnicze obsłużyły w minionym roku 40 milionów pasażerów. W 2018 r. przewidywany jest dalszy wzrost na poziomie ok. 12%. To oznacza, że lotniska w Polsce odprawią 45 mln podróżnych przewidują eksperci PricewaterhouseCoopers w raporcie “Dalszy wzrost na polskim niebie. Prognozy dla rynku lotniczego 2018”.

“Według naszych prognoz w tym roku liczba pasażerów na polskich lotniskach znacząco się zwiększy, bijąc zeszłoroczny rekord. Mówimy tu o ok. 12% wzroście, co oznacza ok. 45 mln podróżnych” – powiedział partner w PwC, lider zespołu ds. transportu i logistyki oraz Drone Powered Solutions Michał Mazur.

W 2015 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. pasażerów było już ponad 34 mln, a rok temu ok. 40 mln. Wzrost w 2017 r. wyniósł aż 18%, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie.

Większy wzrost od Polski (procentowo) uzyskała tylko Rumunia. Jeszcze w 2004 r., wszystkie polskie porty lotnicze odprawiały niecałe 9 mln.

Największą liczbę pasażerów odprawiło lotnisko Chopina w Warszawie, które zanotowało 23-proc. wzrost (15,7 mln osób).

Autorzy raportu podkreślają, że udział przewoźników niskokosztowych w Europie stale rośnie i wynosi już 43%. Oprócz zwiększenia udziału tanich linii w ruchu wewnątrzeuropejskim, rośnie też liczba tanich połączeń na trasach długodystansowych, choć jest on wciaż niewielki. Połączenia low cost na trasie Europa – Ameryka Północna w minionym roku zwiększyły swój udział z ok. 7% do poziomu 9,5% wszystkich połączeń na tym kierunku.

“Dobra sytuacja finansowa, w tym wzrost marż przewoźników lotniczych, przekłada się na zwiększenie aktywności w obszarze fuzji i przejęć. Obserwujemy coraz większą aktywność inwestorów finansowych, co jest bardzo pozytywnym sygnałem jeśli chodzi o ocenę perspektyw branży, w tym dalszy rozwój naszego narodowego przewoźnika. Dodatkowo, rozdrobnienie na rynku przewozów lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej stwarza okazję do większej konsolidacji w regionie, a to oznacza dodatkowe szanse dla takich graczy, jak LOT” – powiedział wicedyrektor w dziale doradztwa biznesowego PwC Michał Szyk.

Eksperci podkreślają, że spośród dużych unijnych krajów, tylko Polska i Rumunia nie posiadają dużego hubu lotniczego.

“W Europie Środkowo-Wschodniej jest rynkowa przestrzeń na powstanie dużego portu lotniczego pełniącego rolę międzynarodowego hubu. Dobre skomunikowanie samochodowe, a w szczególności kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego uwolni dalszy potencjał ruchu lotniczego, zarówno krajowego, jak i z całego regionu. Liczne przykłady zagraniczne oraz zainteresowanie CPK przez potencjalnych inwestorów i operatorów wskazują na możliwość pozyskania środków na inwestycje z wielu źródeł – z uwzględnieniem instytucji międzynarodowych i prywatnych inwestorów” – powiedziała lider zespołu ds. finansowania projektów inwestycyjnych oraz sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, partner w PwC Agnieszka Gajewska.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – to koncepcja centrum transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Węzeł ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią. Pełnomocnik rządu zarekomendował wybudowanie portu w gminie Baranów, powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim. 7 listopada 2017 r. koncepcja została przyjęta uchwałą Rady Ministrów. Prognozowanym terminem uruchomienia CPK jest połowa 2027 r. Po uruchomieniu CPK, Lotnisko Chopina w Warszawie ma zostać zamknięte dla ruchu cywilnego.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /MAN/ 08.04.2018.