Co z polityką surowcową?

 

W Warszawie  w Klubie Ronina odbyła się debata dotycząca surowców mineralnych i geologii „Polska Polityka Surowcowa”. Zagadnienia te z każdym rokiem zyskują na znaczeniu szczególnie w czasach globalizmu i rozległych wpływów geopolitycznych.

W dyskusji o polityce surowcowej udział wzięli eksperci: profesor Andrzej Jasiński, dr Tomasz Nałęcz (Instytut im. Romana Rybarskiego) oraz red. Adam Maksymowicz (Instytut im. Romana Rybarskiego).

Tematyka związana z kopalinami jest bardzo istotna dla gospodarki, gdyż dotyka praktycznie każdej dziedziny gospodarki i stanowi istotne źródło surowców dla kluczowych gałęzi przemysłu.

Jest to także ważne zagadnienie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, gdyż sektor ten bazuje głównie na paliwach pochodzących z przetwarzania kopalin. Obecnie w ministerstwie środowiska trwają prace nad przygotowaniem polityki surowcowej państwa. Eksperci stwierdzili zgodnie, że tempo prowadzonych prac jest bardzo wolne, a Polska która od 1989 r. nie miała takiej polityki, potrzebuje aktywnych i uporządkowanych działań w tym zakresie.

Dr Tomasz Nałęcz odniósł się do kwestii związanych z aspektami organizacyjnymi polityki surowcowej jakie prezentowane są projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Stwierdził, że proponowane rozwiązanie jest niebezpieczne dla polskiej racji stanu. Przede wszystkim groźne jest kopiowanie rozwiązań działających na wschodzie Europy, gdzie na bogactwach uwłaszcza się nomenklatura. Niestety ta ustawa wprost nawiązuje do rozwiązań sowieckich i tych funkcjonujących obecnie na Ukrainie. Inni eksperci również kwestionowali rozwiązanie, w którym służba geologiczna staje się aktywnym graczem na rynku mając udziały w spółkach wydobywczych. Takie propozycje znalazły się w ustawie Ministerstwa Środowiska. Zwracano także uwagę na szereg zaniechań dotyczących procesu koncesyjnego, budowy magazynu rdzeni geologicznych i systemów informatycznych w geologii.

Profesor Andrzej Jasiński i redaktor Adam Maksymowicz podkreślali, że Polska potrzebuje aktywnej i czynnej polityki surowcowej. Nie może to być tylko papierowy dokument, który poza działaniami politycznymi nic nie zmienia.

Niestety w Polsce od lat jest nie jest prowadzone skuteczne rozpoznanie warunków geologicznych, a na domiar złego nawet udokumentowane wcześniej złoża nie są racjonalnie wykorzystywane.

W zamian preferowany jest bezkrytyczny import surowców. Dodatkowo wydajności wydobycia kopalin w Polsce jest obecnie jedną z najniższych na świecie, co bezpośrednio wpływa na uzależnienie kraju od importu. Niestety projekt polityki surowcowej kompletnie ignoruje te zagadnienia.

Według uczestników debaty surowce są bardzo istotne dla Polski i wymagają otwartej dyskusji całego środowiska geologicznego obejmującego urzędników, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, gdyż wszyscy oni będą w przyszłości beneficjentami działań w zakresie polityki surowcowej.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /TOM/ 14.10.18