5 wyzwań dla Polski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że największymi wyzwaniami dla Polski są obecnie usługi publiczne. Dotyczy to pięciu obszarów: opieka zdrowotna, system edukacji, transformacja energetyczna, ochrona środowiska i infrastruktura. Wszystkie są bardzo ważne dalszego rozwoju Polski. To najważniejsze wnioski z 250 stronnicowego raportu „5 wyzwań dla Polski” omawiającego z osobna każdy z obszarów.

 

Po ostatniej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy można uznać, że społeczeństwo polskie jest zamożniejsze. Wiele wskaźników ekonomicznych to potwierdza. Wynagrodzenia rosły razem z produktem krajowym brutto (PKB) a poziom życia wielu ludzi znacznie poprawił się. Wydaje się, że po osiągnięciu tego celu, nadszedł czas na stawienie czoła znacznie poważniejszym wyzwaniom. Konieczne wydaje się wyróżnienie „zakresów polityk państwowych, związanych często z usługami publicznymi, których jakość wciąż pozostawia wiele do życzenia, a których znacznej korekty musimy dokonać, żeby zaliczyć prawdziwy awans cywilizacyjny”. – Wynika z raportu „5 wyzwań dla Polski” PZPP.

 

„Wybór obszarów usług publicznych jest dosyć oczywisty. Zresztą swego czasu Prawo i Sprawiedliwość je zdefiniowała na Kongresie w Katowicach. – Uważa Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców Prywatnych. – „Opieka zdrowotna znajduje się w permanentnym kryzysie, a może być jeszcze gorzej, ponieważ starzejemy przez co pacjentów przybywa, a lekarzy ubywa. Ochrona środowiska to temat, który jest bardzo wysoko na liście wyzwań Unii Europejskiej, a Polska wciąż nie ma wypracowanego spójnego podejścia do tej sprawy. Bezpośrednio z nią związana jest również transformacja energetyczna, której trzeba dokonać w ciągu najbliższych dekad. W obliczu zmieniających się parametrów geopolitycznych, fundamentalnego znaczenia nabierają duże inwestycje infrastrukturalne. Aby zrealizować wszystkie te ambitne plany, należy zadbać o dobrze wykształcone społeczeństwo”.

 

Raport „5 wyzwań dla Polski” Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych to w istocie pakiet 5 dokumentów stanowiących efekt wielomiesięcznych prac oraz konsultacji z wybranymi specjalistami zewnętrznymi. Każda część materiału zawiera diagnozę stanu obecnego i kluczowe rekomendacje na przyszłość, wraz z uzasadnieniem. Jak twierdzą eksperci PZPP – ich realizacja może zaważyć na tempie rozwoju cywilizacyjnego Polski.

 

„We wszystkich opisanych obszarach można wyróżnić jakieś szczególne wyzwania, które w ciągu najbliższych lat Polska będzie musiała podjąć”. – Uważa Jakub Bińkowski Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. – Problemy demograficzne wpływają na sytuację w systemie opieki zdrowotnej. Transformacja gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, wymusza zmiany w systemie edukacji. Realizacja kierunków Unii Europejskiej w zakresie środowiska i energetyki wymaga podjęcia konkretnych działań”. Eksperci Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych uważają, że czas na realizowanie kolejnych programów socjalnych już się skończył, zaś priorytetem na najbliższe lata powinno być rozpoczęcie podejmowania długoterminowych i kluczowych wyzwań stojących przed Polską.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 08.12.2019