200 milionów na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

Do 2026 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje przekazać na pożyczki w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 200 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że z programu będą mogły również skorzystać podmioty gospodarcze, które działają lub chcą prowadzić działalność w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, ale są zarejestrowane w innych województwach.

W ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia można  otrzymać pożyczki na rozwój turystyki w województwach  lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Z preferencyjnych pożyczek można finansować budowę, remont lub modernizację obiektów noclegowych i gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. Ze wsparcia mogą także korzystać rękodzielnicy i rzemieślnicy, producenci żywności ekologicznej, wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalne.

„Myśląc o zrównoważonym rozwoju kraju – a taki stawiamy sobie za cel, nie można nie wykorzystać szansy, jaką daje turystyka – branża o rosnącym znaczeniu w gospodarce krajowej, ale i światowej. Inwestycje w turystykę otwierają nowe możliwości szczególnie dla terenów, które dysponują ogromnym naturalnym i kulturowym potencjałem, a to Polska Wschodnia ma. Aby ten potencjał został w pełni wykorzystany, a brak kapitału nie stanowił bariery dla rozwoju, uruchomiliśmy krajowe środki na inwestycje i stworzyliśmy dla przedsiębiorców instrument pożyczkowy Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Z programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka skorzystało już ponad 100 firm, które otrzymały łączne finansowanie na kwotę 21,7 mln zł.

Przedsiębiorcy najczęściej przeznaczali pożyczki na budowę i rozbudowę obiektów noclegowych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej i obiektów gastronomicznych.

„Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie polskich małych i średnich firm, a także zrównoważonego rozwoju Polski. Dzięki zmianom w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jeszcze więcej firm świadczących usługi w branży turystycznej będzie mogło skorzystać z preferencyjnego finansowania na rozwój swojej działalności. Na podniesieniu jakości oferowanych usług zyska również cały region, jego mieszkańcy, a przede wszystkim odwiedzający tę część Polski turyści” – stwierdził członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński.

W ramach Przedsiębiorczej Polski Wschodniej można otrzymać maksulanie 500 tys. zł pożyczki na okres pięciu lat.

W szczególnych warunkach okres spłaty może zostać wydłużony do siedmiu lat, w przypadku pożyczek na kwotę wyższą niż 250 tys. zł. Pożyczki są oprocentowane w wysokości od 1,85 do 2,15%. Wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy w wysokości 20%. Jeszcze lepsze warunku mogą otrzymać przedsiębiorcy, których obiekty mają status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,  a także firmy działające krócej niż dwa lata. Dla nich oprocentowanie wynosi zaledwie 0,925%, a wkład własny nie jest konieczny dla uzyskania pożyczki. Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia też karencję w spłacie pożyczki, nawet do pół rok od momentu uruchomienia finansowania. Zaś wysokość rat może zmienność obrotów przedsiębiorstw ze względu sezonowy charakter prowadzonej działalności turystycznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 09.11.2018