Zagadki podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy stale poszukują nowych możliwości rozwoju biznesu, wygenerowania dodatkowych środków, zwiększenia przychodów. Jednocześnie zwracają baczną uwagę na obniżenie kosztów działalności. Obszarem, który generuje różnorodne koszty są m.in. nieruchomości, które obarczono zarówno kosztami utrzymania, opłatami administracyjnymi i podatkami.

Często wśród kosztów, które są ponoszone na nieruchomościach jest obciążenie, które może po pierwsze obniżyć koszt działalności, a po drugie przynieść oszczędności, czyli pieniądze na konkretny cel biznesowy. Tym rozwiązaniem jest podatek od nieruchomości.

Ta całoroczna, deklarowana, znaczna i nieweryfikowana przez lata danina staje się równie często „niewidoczna” dla przedsiębiorstwa. O podatku przypominają służby księgowe, w większości raz do roku – w styczniu przy okazji składania deklaracji na podatek od nieruchomości, a w ciągu roku ewentualnie jest on uaktualniany o dokonywane zmiany w środkach trwałych.

„W rozmowach podatek od nieruchomości często jest traktowany jako podatek, który nie podlega profesjonalnej weryfikacji, bo nie ma możliwości jego obniżenia, ponieważ jest wyliczany samodzielnie.” – Wyjaśnia Izabela Diana Jaczołtekspert Instytutu Biznesu. – „Często dzieje się to automatycznie, bez należytej weryfikacji stanu faktycznego i uwzględnienia przepisów, które często się zmieniają. W efekcie wiele przedsiębiorstw nadpłaca podatek od nieruchomości.”

Przedsiębiorca, który jest właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości i wykorzystuje na cele związane z jej prowadzeniem, samodzielnie oblicza i wpłaca podatek na konto urzędu gminy lub miasta. Płaci go każdy, a im większe nieruchomości, np. budynki produkcyjne, socjalne, biura zarządów, hale, magazyny, tym większy podatek.

Przykład: 10.000 m2 powierzchni budynków daje średnio ponad 220.000 zł podatku od nieruchomości rocznie tylko w kategorii budynki, a przecież jeszcze należy zapłacić za grunt i budowle. Stawki są ustalane przez rady gmin i miast co roku i jest to uprawnienie samorządów. Efektem jest np. to, że za ten sam budynek w różnych gminach można zapłacić różny podatek.

Podatek od nieruchomości po wstępnym omówieniu wydaje się prosty – są 3 podstawowe kategorie: grunty, budynki i budowle, stawki ustalane są przez rady gmin i miast, a do wyliczenia podatku należy pomnożyć podstawę opodatkowania w danej kategorii przez ustaloną stawkę. Proste?

„To pierwsze wrażenie jest niestety częstokroć bardzo złudne.” – Zauważa Juliusz BolekPrzewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Otóż, każda z kategorii ma inną podstawę opodatkowania, tj. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej opłaca się od powierzchni, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni użytkowej, a budowle to z reguły 2% od wartości budowli. Postępując dalej, ustalenie tych podstaw pozostawione jest do samodzielnego zadeklarowania i obliczenia podatku przez przedsiębiorcę. Odwrotnie niż w przypadku osób fizycznych, gdzie to gmina określa wysokość zobowiązania podatkowego w decyzji, którą przesyła do podatnika.”

Dział księgowy przedsiębiorstwa, który jest głównie zaangażowany do obliczenia podatku, czerpie dane z dokumentów księgowych i z uwagi na specyfikę tego podatku, również z działu technicznego. Dział techniczny, jak nazwa wskazuje zajmie się kwalifikacją zgodną z techniczną stroną zagadnienia, a nie jego podatkowymi konsekwencjami. Mało tego, każda ze stron wykonała swoją pracę zgodnie z najlepszymi wiadomościami, ale rodzi się pytanie czy te dwa aspekty – podatkowy i techniczny – rozpatrywane tylko z jednej strony, dały prawidłowe i optymalne rozwiązanie, w postaci dobrze obliczonego podatku od nieruchomości?

Eksperci Instytutu Biznesu, zajmujący się weryfikacją podatku od nieruchomości, w badanych przedsiębiorstwach, często stwierdzają, że podatek od nieruchomości wyliczany jest w sposób niewłaściwy i do tego danina ta jest zawyżona, zdarza się, że przez wiele lat.

Mało kto jest świadomy, że ordynacja podatkowa daje możliwość odzyskania nadpłaconych kwot z ostatnich 5 lat. Zatem, warto dokonać weryfikacji podatku od nieruchomości, tak aby nowa deklaracja niebyła już obarczona ewentualnymi omyłkami lat minionych, a podatek od nieruchomości opłacony w należytej wysokości.

/DEC/