XII Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących organizowany od 2009 roku w Katowicach przez Grupę PTWP. Tegoroczna, dwunasta już edycja, odbędzie się w dniach 18-20 maja i obejmować będzie szeroki wachlarz tematów gospodarczych.

 

Europejski Kongres Gospodarczy od lat łączy środowiska zainteresowane rozwojem gospodarczym i technologicznym. XII edycja ma mieć nową atrakcyjniejszą formę. Dotychczasowa tradycyjna solidność i merytoryka zostanie wzbogacona o innowacje. Część nowości będzie dotyczyć European Tech and Start-up Days, imprezy towarzyszącej Kongresowi już po raz piąty. Organizatorzy zapowiadają, że pod wieloma względami XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach będzie wyjątkowy i rekordowy.

 

„Nowe formy widoczne będą m.in. w zdynamizowanych scenariuszach dyskusji panelowych. Aranżacja przestrzeni debat i spotkań, rola materiałów poglądowych, obecność w mediach społecznościowych – wszystko to w większym stopniu zależeć będzie od partnerów Kongresu i od specyfiki poruszanych tematów” – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days.

 

Tegoroczna agenda EKG przewiduje 160 paneli i sesji obejmujących szerokie spektrum tematów gospodarczych, zarówno w ich kontekście społecznym jak i politycznym.  Zakres merytoryczny XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego zawiera się w ramach następujących tematów:

 

  • Europejski Zielony Ład – cele, narzędzia i skutki polityki ochrony klimatu wraz z wpływem tych działań na konkurencyjność gospodarki;

  • Europa przyszłości – lekcja brexitu, nowy budżet UE i przyszłość strefy euro;

  • transformacja sektora energii i wspierające ją technologie;

  • rozwój energetyki odnawialnej i elektromobilności;

  • IV rewolucja przemysłowa i Przemysł 4.0. Cyfrowe technologie zmieniające świat;

  • modele biznesowe zmieniające tradycyjną gospodarkę, e-commerce, nowy konsument;

  • globalna ekspansja firm; zrównoważony, inteligentny rozwój miast, walka ze smogiem, mobilna rewolucja;

  • inwestycje zagraniczne, narodowi czempioni, zarządzanie koncernami a doświadczenia start-upów.

 

W ubiegłorocznej  edycji Kongresu  odbyło się  200 sesji tematycznych, w których wystąpiło 1000 prelegentów,  uczestniczyło ponad 15 tys. osób i  750 akredytowanych przedstawicieli mediów.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/ 19.01.2020 r.