Woda konieczna do życia

 

• Od 1990 roku 2,6 miliarda ludzi uzyskało dostęp do ulepszonych źródeł wody pitnej, lecz 663 miliony ludzi nadal jest pozbawionych takiego dostępu.

• Przynajmniej 1,8 miliarda ludzi korzysta z wody pitnej pochodzącej ze źródła zanieczyszczonego odchodami.

• Na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40 % światowej populacji i przewiduje się, że odsetek ten nadal będzie się zwiększał.

• Ponad 1,7 miliarda ludzi żyję w dorzeczach rzek, w których zużywa się więcej wody niż jej przybywa.

• Powodzie i inne katastrofy powiązane z wodą są przyczyną 70% wszystkich śmiertelnych przypadków poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.

• 2,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety czy latryny.

• Każdego dnia średnio 1.000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, które są możliwymi do uniknięcia chorobami przenoszonymi przez wodę lub związanymi ze złymi warunkami sanitarnymi.

Dane pochodzą z dokumentu „Stepy polskie. Raport o wodzie” ogłoszonego przez Multiconsult Polska w sierpniu 2018 roku

 

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, Liczby mówią /DEC/ 02.09.18