Smart City Forum

W dniach 15 i 16 czerwca odbyła się XI edycja Smart City Forum. Największy w Polsce kongres poświęcony inteligentnym miastom otworzył Grzegorz Puda, wiceminister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem jego wystąpienia była europejska wizja miast przyszłości.

W swoim wystąpieniu wiceminister Grzegorz Puda mówił o konkursach, które skierowane są do samorządów. Konkursy finansowane są z funduszy unijnych lub norweskich, a ich idea to tworzenie miast, które staną się przyjazne do życia dzięki inteligentnym rozwiązaniom. Jednym z takich konkursów jest „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Pozwolił on dwudziestu czterem zwycięskim miastom rozpocząć realizację projektów, w wyniku których powstanie przyjazna przestrzeń miejska.

Kolejnym konkursem wspomnianym przez wiceministra jest konkurs dedykowany miastom średnim w ramach Programu Rozwój Lokalny wspierany przez Fundusze Norweskie i EOG. Wszystkie konkursy maja na celu wspieranie strategii rozwojowych miast z uwzględnieniem inteligentnych technologii.

Wiceminister Grzegorz Puda zwrócił także uwagę na świadomość samorządowców w tematyce smart city. Inteligentne rozwiązania poprawiają efektywność zarządzania miastem i wprowadzają oszczędności, a to wpływa na jakość życia mieszkańców.

Drugiego dnia Smart City Forum odbyła się także dyskusja panelowa „Miasto – Prosument”, o finansowaniu w formule PPP (Partnerstwo publiczno -prywatne) działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjne metody jej magazynowania w miastach. Gościem dyskusji był wiceminister Waldemar Buda, który zwrócił uwagę, że jednym z najważniejszych obecnie wyzwań rozwojowych jest zapewnienie gospodarce, instytucjom oraz obywatelom stabilnych dostaw energii, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Wiceminister Buda w swojej wypowiedzi dodał także, że środki finansowe Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 są podporządkowane osiągnięciu zrównoważonego wzrostu za pomocą czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej i rozwoju OZE, rozwoju systemów ciepłowniczych, adaptacji do zmian klimatu oraz usuwania przeszkód w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

W dyskusji poruszany był także temat wykorzystywania partnerstwa publiczno -prywatnego. Jak podkreślił wiceminister Buda gminy coraz chętniej sięgają po formułę PPP. W sektorze efektywności energetycznej podpisano dotychczas 21 umów, których łączna wartość wynosi około 355 mln złotych. Stanowi to 15 % wszystkich umów podpisanych w formule PPP.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 23.06.2020