Polski lek na depresję coraz bliżej

 

Chociaż miał być cudownym lekiem – prozac nie jest jednak ostatecznym rozwiązaniem wszystkich problemów z depresją. Dlatego trwają poszukiwania nowych środków wspierających pacjentów z tą niebezpieczną chorobą.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie.

Jednocześnie jest to najczęściej występujące zaburzenie psychiczne. Na tę chorobę choruje kilkanaście procent populacji osób dorosłych, przy czym dwa razy częściej na depresję chorują kobiety.  Według WHO połowa przypadków depresji pozostaje nierozpoznana, a spośród prawidłowo zdiagnozowanych osób zaledwie połowa otrzymuje adekwatne leczenie.

Choć z samej definicji depresja nie jest chorobą śmiertelną, nieleczona może prowadzć do śmierci chorego (jako przyczyna samobójstwa).

Lekarze i faramceuci cały czas szukają nowych metod leczenia depresji. Polska firma farmacetyczna Celon Pharma złożyła niedawno do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na Esketaminie w depresji lekoopornej dwubiegunowej.

Celon Pharma chce przeprowadzić testy polegające na podaniu leku w różnych dawkach pacjentom z depresją lekooporną jednobiegunową.  Badania mają ustalić efektywność, właściwości farmakokinetyczne i profil bezpieczeństwa Esketaminy w podaniu inhalacyjnym. Planowane badania i obserwacje potrwają od 10 do 11 miesięcy. Badania mają być prowadzone w kilkunastu ośrodkach w Polsce na grupie około 90 pacjentów. W ramach wszystkich faz badań klinicznych Celon Pharma zamierza przetestować swój lek na około tysiącu pacjentów.

Na realizację projektu badawczego Celon Pharma otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w kwocie 12,7 mln zł.

Celon Pharma S.A. jest firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Dużym atutem polskiej firmy jest silne zaplecze badawczo-rozwojowe. Dział badawczo-rozwojowy Celon Pharma tworzy ponad 70 naukowców, wśród których jedna czwarta posiada tytuł doktora biologii molekularnej, farmacji lub chemii. Siedziba spółki mieści się w Łomiankach k. Warszawy.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 14.07.2018