Polska w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

Fundacja Warsaw Enterprise Institute zaprezentowała wyniki Indeksu Wolności 2020 Heritage Foundation i Wall Street Journal. Według tegorocznego raportu Polska utrzymała swoją globalną pozycję plasując się na 46 miejscu w rankingu światowym z wynikiem 69,1 pkt, oraz na 25 miejscu w zestawieniu regionalnym.  Fundacja Warsaw Enterprise Institute jest wyłącznym polskim partnerem światowego raportu.

Indeks Wolności 2020 Heritage Foundation i Wall Street Journal  ma na celu ocenę polityki rządów państw pod kątem wolności gospodarczej. Jak informuje Warsaw Enterprise Institute, według tegorocznej edycji Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”. Wskaźnik sumaryczny Polski poprawił się o 1,3 pkt. w stosunku do roku poprzedniego, co wynika przede wszystkim z poprawy wyników w kategorii rzetelność państwa (+14,8) oraz fiskalizm (+5,8). Na uwagę zasługuje także wyższy odczyt w zakresie prawa własności (+0,8) oraz w kategorii handel (+0,4).Spadek zanotowano jednak w zakresie warunków dla biznesu (-2,8), rynku pracy (-1,9) oraz skuteczności sądów (-1,2). Ocena Polski jest tylko nieznacznie niższa od regionalnej średniej (69,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,6 pkt).

Polska gospodarka od ponad dekady wspina się w szeregach państw „umiarkowanie wolnych”. Towarzyszył temu, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami, stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat. Dzięki temu Polska stała się obecnie ósmą gospodarką w Unii Europejskiej.

Autorzy Indeksu wskazali kluczowe wyzwania jakie stoją przed Polską. Wśród nich wymienili niedobory na rynku pracy (szczególnie w kluczowych sektorach jak budownictwo czy IT) a także dalszą konieczność wyrównania poziomu rozwoju między biedniejszym wschodnim regionem kraju a bardziej zamożnym i uprzemysłowionym zachodem Polski. W komentarzu zwrócono również uwagę na nadmierne wydatki rządowe oraz na niewydolność wymiaru sprawiedliwości.

Ranking porównuje 45 krajów europejskich. Zdecydowana większość z nich uznana została za „umiarkowanie wolne”. W czołówce znalazły się natomiast: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania,Dania, Estonia, Gruzja. Za gospodarki o bardzo ograniczonej wolności w Europie uznano jedynie Grecję i Ukrainę.

Europa, analizowana jako całość, według autorów Indeksu nadal zmaga się z wieloma barierami politycznymi, które wpływają na kondycję gospodarczą regionu. Najczęstsze problemy to wysokie obciążenia podatkowe, koszty pracy oraz problemy finansów publicznych spowodowane latami ekspansji sektora publicznego. Problemem pozostaje także wysoki dług publiczny w wielu krajach europejskich.

W rankingu światowym brano pod uwagę 180 państw. Czołówkę tego rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, stanowią: Singapur, Hong Kong, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia. Jednocześnie są one czołówką najbogatszych państw na świecie.

Indeks Wolności Gospodarczej – przygotowywany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 1995 roku, to od ponad 20 lat najbardziej popularny ranking na świecie. Jego celem od początku istnienia jest katalogowanie państw według rozwiązań i polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej. Ma on także promować rozwój i pomnażanie dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, skuteczność sądów, rzetelność państwa); wielkość sektora publicznego (obciążenie podatkowe, fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/ 19.03.2020 r.