ImmobiliariaCamins będzie przywracać świetność

Krakowski sąd rejonowy, zdecydował, że ImmobiliariaCamins Polska, która jest właścicielem obiektów przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie, a także użytkownikiem wieczystym tamtejszego gruntu, może rozpoczynać lub prowadzić prace budowlane. Tym samy zmienił właśnie wcześniejsze postanowienie w tej sprawie, mówiące, że właściciel obiektów nie mógł prowadzić prac budowlanych.

Na mocy najnowszej decyzji krakowskiego sądu spółka ImmobiliariaCamins Polska (ICP) może znowu korzystać ze swoich praw związanych z prowadzeniem prac i robót budowlanych na terenie należącej do niej nieruchomości przy ul. Dolnych Młynów 10. „Sąd podzielił argumentację ImmobiliariaCamins Polska i rozwiał wszelkie wątpliwości. Głównym celem jest realizacja nadrzędnych wobec sądowych decyzji nakazów administracyjnych dotyczących m. in. usunięcia skutków niedawnych samowoli budowlanych, z których wiele stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób, a także rozpoczęcia remediacji gleby.” – Wyjaśnia Aldo Ibanez z ImmobiliariaCamins Polska.

ImmobiliariaCamins Polska odwołała się od wydanej przez krakowski sąd pod koniec listopada 2019 r. decyzji o zabezpieczeniu, która zabraniała ICP m. in. prowadzenia na terenie swojej nieruchomości rozpoczynania i prowadzenia prac oraz robót budowlanych, nie później niż do 30 września 2020 roku. Wniosek w tej sprawie składała wcześniej do sądu „fundacja Tytano”. Zajmuje ona tę nieruchomość, a także stojące na nim zabytkowe budynki pofabryczne, gdzie prowadzi m.in. działalność komercyjną. W skierowanym do sądu dokumencie nie uwzględniła konieczności realizacji decyzji Nadzoru Budowlanego czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ani natychmiastowego wykonania nakazu Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Domagał się on m.in. usunięcia dokonanych w obiekcie bez potrzebnego pozwolenia przekształceń budowli skutkujących niszczeniem czy dewastacją jego zabytkowej substancji, jak również wyprowadzenia spod budynków tzw. food trucków.

„Będziemy dążyć do przywrócenia tym zabytkowym, Cesarsko Królewskim budynkom dawnej świetności, łącząc tradycję z nowoczesnością, pod nadzorem wszystkich uprawnionych organów i zgodnie ze stosownymi przepisami.” – Mówi Aldo Ibanez z ImmobiliariaCamins Polska. – „Opracowanie nowych planów dotyczących tego miejsca zależeć będzie głównie od przywrócenia mu należytego stanu (decyzja konserwator) i bezpieczeństwa (decyzja RDOŚ).” – Dodaje Aldo Ibanez.

Właściciel obiektów, a jednocześnie użytkownik wieczysty terenu przy ul. Dolnych Młynów 10 rozwiązał w maju 2018 roku umowę najmu z „fundacją Tytano”, a ta mimo to nadal zajmuje ten teren i stojące na nim obiekty, dopuszczając się kolejnych działań bez wymaganych zezwoleń, o czym m. in. w nakazie administracyjnym informuje konserwator. O konieczności przeprowadzenia remediacji, a także obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego we wnętrzu obiektu, właściciel wielokrotnie zawiadamiał zajmującą to miejsce „fundację Tytano”, jak również poszczególnych jej podnajemców, niezależnie od toczącego się sporu.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/20.03.2020 r.