Niemal milion bezrobotnych w Polsce

W związku z pandemią koronawirusa liczba osób bezrobotnych znacząco wzrosła. Tylko w kwietniu przybyło 85 tys niezatrudnionych osób, co oznacza, że obecnie w Polsce jest 960 tys bezrobotnych. Takie dane przedstawiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

W swojej wypowiedzi Pani Minister twierdziła, że po przeanalizowaniu danych dotyczących kwietnia, uwzględniając wszystkich którzy zarejestrowali się jako bezrobotni ale także wyrejestrowali, to w Polsce przybyło 85 tysięcy osób bezrobotnych. Skala procentowa wynosi zatem 5,7%.

 „Niestety liczba osób bezrobotnych przekroczy milion.” – Ubolewa Juliusz Bolek Przewodniczący rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i wykładowca Akademii Zarządzania i Rozwoju. – „Wiele przedsiębiorstw które przed kryzysem wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, były w złej lub nawet słabej kondycji finansowej ma poważne trudności z przetrwanie. Jest realne ryzyko, że zakończą swoją aktywność, a to będzie pociągać redukcję stanowisk pracy. Już teraz wiele organizacji redukuje zatrudnienie. To zjawisko będzie się potęgować tym bardziej im dłużej będą obowiązywać restrykcje stanu pandemicznego. Wzrost bezrobocia będzie powodować spadek popytu, a ten będzie generować dalsze zwolnienia pracowników. Nieoczekiwanie dla gospodarki, Polska w ciągu miesiąca w obszarze kapitału ludzkiego zmieniła się z „rynku pracownika”, na „rynek pracodawcy”. Wiele osób nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, że praca znów stała się wartością.” – Dodaje Juliusz Bolek.

 Wynikać to może z bardzo złej sytuacji gospodarczej, w jakiej się znaleźliśmy w związku z pandemią. Firmy muszą zmagać się z podejmowaniem decyzji co dalej. Ich podstawowym celem jest teraz zabezpieczenie płynności finansowej. Nie da się zatem przewidzieć jak będzie wyglądała ilość bezrobotnych za miesiąc lub dwa. Wszelkie szacunki są niemożliwe.

Ze względu na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, Ministerstwo oraz Rząd rozważają możliwość zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkową propozycją Rządu jest wprowadzenie zawieszenia stosunku pracy na 3 miesiące. Każdy, kogo stosunek pracy uległby zawieszeniu otrzymywał aby zasiłek solidarnościowy a w perspektywie miałaby możliwość powrotu do swojego miejsca pracy.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/19.05.2020 r.