Małe sklepy mają się lepiej

 

Ograniczenie handlu w niedzielę, zgodnie z założeniami twórców ustawy, już w marcu przyczynił się do zwiększenia zakupów Polaków w mniejszych sklepach.

Badanie Centrum Monitorowania Rynku wykazało, że ograniczenie handlu w niedziele w marcu wpłyneło pozytywnie na sprzedaż w sklepach małoformatowych. W dwóch tygodniach z zakazem w handlu w niedzielę odnotowały one wzrost zarówno liczby transakcji, jak i obrotów w porównaniu z poprzednimi tygodniami.

Wartość sprzedaży sklepów małoformatowych w marcu br. wzrosła o 23% w porównaniu z marcem 2017. Natomiast w porówaniu z lutym 2018 wzrosła o 9%.

– „Jak pokazują dane CMR, w marcu 2018 r. liczba transakcji zaraportowanych w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 18% wyższa niż w lutym 2018 r., a całkowita wartość sprzedaży zwiększyła się o 23%. Wzrost ten wynikał nie tylko z większej liczby dni (marzec był o 3 dni dłuższy niż luty), ale też ze zwiększonych zakupów związanych z przygotowaniami do Wielkanocy. W ujęciu rok do roku obroty sklepów małego formatu zwiększyły się o niemal 9%, mimo iż liczba transakcji spadła o 7%” – powiedziała Joanna Chilicka z Polskiej Izby Handlu.

Z danych wynika, że w marcu tego roku klienci wydawali na zakupy w sklepach o powierzchni do 300 m2 średnio 14,9 zł, czyli niemal o 4% więcej niż miesiąc wcześniej.

Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2 oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o. jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w badaniach danych transakcyjnych, które pobiera online z reprezentatywnej, ogólnopolskiej próby sklepów spożywczych. Badane są trendy sprzedaży całości asortymentu sklepów, zarówno produktów paczkowanych, jak i zmiennowagowych.

Ograniczenie handlu w niedziele w Polsce wprowadzane  jest stopniowo. Od marca 2018 r. roku handel będzie dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W pozostałe niedziele oraz we we wszystkie święta sklepy będą zamknięte. W praktyce oznacza to, że  2018 roku będzie 29 niedziel handlowych i 23 niedziele z zakazem handlu. Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia sprzedaży w niedzielę przez sklepy prowadzone przez przedsiębiorców „we własnym imieniu i na własny rachunek”.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 20.04.2018