Lux Med rośnie

Od kwietnia 2018 roku Lux Med. będzie miał o blisko 2 tysiące mkw. powierzchni placówek więcej. Zatrudnienie zaś wzrośnie o 300 pracowników. Stanie się tak w wyniku zawartej umowy pomiędzy Lux Med a Swissmed Centrum Zdrowia, na podstawie, której struktura liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce powiększy się o placówki medyczne Swissmed Prywatny Serwis Medyczny.

Informacja ta może okazać się ważna zwłaszcza dla pacjentów z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego oraz okolic czyli obszaru, na którym znajdowały się zakłady opieki zdrowotnej Swissmed Prywatnego Serwisu Medycznego. W ten sposób dla korzystających z usług Lux Medu będzie około 50 gabinetów konsultacyjnych więcej.

„Chcemy, by pacjenci mieli gwarancję dostępu do wysokiej jakości usług i ta transakcja to dowód konsekwencji z jaką realizujemy nasz cel.” – Oświadczyła Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce jako część międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1.900.000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest w Polsce ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówek ambulatoryjnych, diagnostycznych i szpitalnych, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2.600 poradni partnerskich.

Organizacja zatrudnia 14.500 osób, około 6.500 lekarzy i 3.800 wspierającego personelu medycznego.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /DEC/, 31.03.2018