Liczby mówią: Międzynarodowy Dzień Pamięci i Hołdu dla Ofiar Terroryzmu

 

Agencja Informacyjna: Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uhonorowania osób poległych w atakach terrorystycznych, ustanowiło 21 sierpnia Międzynarodowym Dniem Pamięci i Hołdu dla Ofiar Terroryzmu. Święto ma także wspierać osoby ocalałe z ataków, a także rodziny i bliskich ofiar śmiertelnych, którzy muszą żyć dalej z ciężarem przeżyć związanych z terroryzmem.  Ogłaszając święto Zgromadzenie Ogólne ONZ  zwróciło uwagę świata na to, jak istotne jest podejmowanie kroków zwalczających terroryzm zarówno na szczeblu krajowym, jak i współpraca międzynarodowa.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Terroryzm to różnie umotywowane, głównie ideologicznie, planowane oraz zorganizowane działania przestępcze. Dopuszczają się go zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy zorganizowane. Terroryzm ma na celu wymuszenie od władz państwowych oraz społeczeństwa określonych zachowań czy świadczeń. W wyniku działań terrorystycznych często naruszane są dobra osób postronnych, które niejednokrotnie tracą nawet życie. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych padła ofiarą ataku terrorystycznego. 19 sierpnia 2003 roku w wyniku ataku na siedzibę misji ONZ w Iraku śmierć poniosły 22 osoby.

79 ataków terrorystycznych miało miejsce w Europie w 2022 roku.

88 procent ataków terrorystycznych w 2022 roku miało miejsce w strefach konfliktu.

163 kraje uwzględniono w badaniu dotyczącym terroryzmu do raportu Global Terrorism Index 2023. W 121  z tych krajów nie odnotowano zgonów.

1 560 osób zatrzymano w Unii Europejskiej w latach 2019-2021 pod zarzutem popełnienia przestępstw związanych z terroryzmem.

3 955 ataków terrorystycznych odnotowano na świecie w 2022 roku. 33 proc. z nich nie przypisano żadnej grupie terrorystycznej.

6 701 osób zginęło w wyniku ataków terrorystycznych na świecie w 2022 roku.

66 000 incydentów terrorystycznych miało miejsce w latach 2007-2022.

830 000 000 ludzi boryka się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a 58 proc. z nich zamieszkuje w 20 krajach dotkniętych terroryzmem.

Agencja Informacyjna, Liczby mówią /NOW/ 19.08.2023