Projektował powojenną Warszawę – Bohdan Pniewski

Przeżył I i II wojnę światową. Większość życia był związany z Warszawą i ma duży wkład w jej obecny wygląd. 26 sierpnia 1897 roku urodził się Bohdan Pniewski. Architekt i profesor.

Właściwie od samego Pniewski początku kształcił się w kierunku architektury. Jako nastolatek był także w zespole harcerskim. Miał jednak problemy ze studiami – w 1915 roku nie dostał się na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, więc podjął pracę jako grafik. Z kolei gdy dwa lata później już rozpoczął studia na wspomnianym wydziale, to przerwała je wojna polsko-bolszewicka, w której brał aktywnie udział. Podczas walk zranił nogę. Trafił do szpitala polowego, gdzie poznał Jadwigę Dąbrowską – późniejszą żonę. Studia ukończył w 1923 roku, jako pracę dyplomową przedstawiając projekt budynku giełdy.  W 1932 roku został profesorem na Akademii Sztuk Pięknych, a 1946 roku na politechnice.

Jako architekt początkowo działał na Mokotowie i Żoliborzu. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Architektów Polskich. Za pierwszy jego poważny projekt można uznać budynek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii, otworzony w 1928 roku.

Działalność Pniewskiego znacznie rozwinęła się po II wojnie światowej, choć mocno na jego projekty wpływała panująca wtedy władza. Zrealizowane zostały między innymi projekty gmachu Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Radia, rozbudowy kompleksu Sejmu, czy odbudowy i modernizacji Teatru Wielkiego. Wykonywał wiele licznych zleceń od przedstawicieli państwa i kościoła (m. in. kościół , ale także i na prywatne domy. Jego projekty były wielokrotnie nagradzane, między innymi w konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zmarł 5 września 1965 roku. Pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców architektury w XX-wiecznej Polsce.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna,  Kultura /KAM/ 23.08.2019

Ilustracja: jeden z projektów Pniewskiego – owalne schody w budynku Senatu. Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Pniewski#/media/Plik:Oval_staircase_Senate_of_Poland_03.jpg