Pałac w Grąbkowie pełen sztuki

Rzadko historia tak harmonijnie „współżyje” ze współczesnością, tak jak ma to miejsce na Pomorzu. Między Lęborkiem a Słupskiem znajduje się piękny pałac we wsi Grąbkowo.

Historia pałacu i całego majątku w Grąbkowie sięga średniowiecza, kiedy to stanowił lenno znanego pomorskiego rodu von Grumbkow. Podziwianą, do dziś, formę architektoniczną zawdzięcza skoligaconej z Puttkammerami rodzinie von Livonius.

W czasach powojennych pałac w Grąbkowie dzielił los podobnych majątków, jako Państwowe Gospodarstwo Rolne, stając się, w latach 90-tych XX wieku, zdewastowaną ruiną. Obecnie, za sprawą gospodarzy, którzy od ponad 20 lat starają się przywrócić miejscu dawną świetność; Kazimierza Stępniaka i Karoliny Marii Gołębiowskiej animatorki kultury, pałac znów „tętni” sztuką.

Od 2013 r. w pałacu w Grąbkowie organizowane plenery malarskie i rzeźbiarskie p.n. „Pomerania Genius Loci”. Uczestniczyli w nich tacy artyści jak: Jan Wołek, Daniel Pielucha, Karol Bąk czy Krystyna Rudzka-Przychoda. Przyjeżdżajątu także goście z zagranicy, m.in. z Ukrainy, Republiki Federalnej Niemiec czy Republiki Białorusi.

Karolina Maria Gołębiowska – organizatorka plenerów, sama jest również znaną na Pomorzu malarką. Jej obrazy z pozoru realistyczne „przesiąknięte” są symboliką. Nic zatem dziwnego, że znajdują wielu amatorów nie tylko w Polsce.

W ostatnich latach w pałacu w Grąbkowie zainicjowano wiele wydarzeń kulturalnych, które odbiły się głośnym echem na Pomorzu. Na ostatnim plenerze w kwietniu 2022 r., uczestniczyło 14 artystów (w ciągu 10 lat przewinęło się ich ponad setka).

Pałac w Grąbkowie pełni więc rolę galerii, ale słynie też ze spotkań dotyczących historii regionu oraz wykopalisk archeologicznych na Pomorzu. Właścicielka jest pomysłodawczynią Stowarzyszenia „Dolina Łupawskich Megalitów”, które powstało w celu ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa archeologicznego. W 2021 roku, z inicjatywy właścicielki, niedaleko pałacu w Grąbkowie przebadano kurhan z epoki łużyckiej, w którym znaleziono wartościowe artefakty sprzed 3.500 lat. Jeszcze w tym roku planowane jest wydarzenie podsumowujące to sensacyjne odkrycie.

Sławomir Bawarski

Agencja Informacyjna, Kultura, /KAM/20.05.2022