“Literary Pictures of Kyiv” Haliny Rarot

Ukazała się nowa książka „Literary Pictures of Kyiv”, której autorką jest Halina Rarot. Pozycję opublikowało Literary Waves – londyńskie Wydawnictwo, którym kieruje Anna Maria Mickiewicz

Londyńskie wydawnictwo literackie Literary Waves opublikowało książka pt. „Literary Pictures of Kyiv”. Autorką jest Halina Rarot – lubelska filozofka zajmująca się filozofią kultury, tłumaczka dzieł współczesnych filozofów ukraińskich, profesor Politechniki Lubelskiej. Od lat prowadzi ona ścisłą współpracę naukową i towarzyską ze środowiskiem twórców ukraińskich, uczestniczy w konferencjach i wymianie myśli. Halina Rarot utrzymuje bliskie kontakty z dwoma wielkimi filozofami ukraińskimi: Wiktorem Małachowem z Ukraińskiej Akademii Nauk i Anatolijem Tichołazem z Akademii Mohylańskiej. Filozofka odwiedzała kilkakrotnie Kijów – stolicę Ukrainy – zachwycając się jego pięknem miasta i ukraińską gościnnością Kijowian.

Pierwotnie Halina Rarot napisała esej filozoficzny w języku polskim pt. „Filozofia miasta Kijowa”, opublikowany przez lubelskie wydawnictwo Liber Duo. Halina Rarot uważa, że „zwrot „filozoficzny esej opisujący Kijów” – oznacza, że jest opis czysto teoretyczny nie oddaje aspektu emocjonalno-wolicjonalnego, jaki nieuchronnie wiąże się z opisem ukochanego miasta Kijowa. Musiałam posłużyć się w tym przypadku obrazem literackim. Ten obraz Kijowa będzie miał przewagę nad opisem pozytywistyczno-teoretycznym, fenomenologicznym czy analizą semiotyczną, że będzie zasypywał przepaść między abstrakcyjną, niezrozumiałą wiedzą o nim, a światem codziennego przeżywania konkretnego człowieka.

Książka „Literary Pictures of Kyiv”, której autorką jest Halina Rarot została skrócona i przetłumaczona przez zespół translatorski: Annę Marię Mickiewicz, Stan‘a Mickiewicza i Steve’a Rushtona. Są oni związani z wydawnictwem Literary Waves. Tę oficynę powołała do życia Anna Maria Mickiewicz – pisarka, eseistka, tłumaczka, wielokrotnie nagrodzona, od wielu lat mieszkająca poza Polską, początkowo w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a później w Londynie – stolicy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Wydawczyni skupia się przede wszystkim na publikacjach poetyckich w języku polskim i angielskim. Wydała między innymi tłumaczenia wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i antologię w języku angielskim i ukraińskim, zawierającą wiersze poetów z całego świata dedykowane walczącej Ukrainie.

Tłumacz Steve Rushton uważa, że „tłumaczenie książki „Literary Pictures of Kyiv”, której autorką jest Halina Rarot, było zaszczytem. Choć publikacja określana jest jako esej filozoficzny, w dużej części przypomina prozę poetycką – potwierdza to równowaga, miara formy, siła obrazów i siła sentymentu. Andre Breton opisał swoją przyjaźń z Louisem Aragonem, autorem „Chłopa paryskiego”. Miejsca, przez które przeszliśmy w jego towarzystwie… zostały pozytywnie zmienione przez urzekającą romantyczną inwencję, która nigdy się nie zachwiała i wymagała jedynie zmiany ulicy lub wystawy sklepowej, aby zainspirować nową falę”. Podobne odczucia budzą sie podczas lektury książki „Literary Pictures of Kyiv” Haliny Rarot, choć rejestr jest niestety bardziej tragiczny. Czytając przemyślenia autorki o tęsknocie – „uczuciu szerszym niż miłość (możesz tęsknić za tym, czego nie widziałeś lub nie miałeś)” – zarówno tęsknimy za Kijowem, jak i kochamy ten filozoficzny esej jako poemat prozą.” – Uważa Steve Rushton – tłumacz książki „Literary Pictures of Kyiv” Haliny Rarot.

Książka „Literary Pictures of Kyiv”, której autorką jest Halina Rarot, została wzbogacona bardzo ciekawymi zdjęciami Kijowa, które zostały wykonane przez Stan’a Mickiewicza, jeszcze przed 24 lutego 2022 roku, kiedy Federacja Rosyjska dokonała wojskowej napaści na Ukrainę. Ilustracje odzwierciedlają piękno zabytkowych kamienic i świątyń w ujęciu monochromatycznym. Zdjęcia Stan’a Mickiewicza dodają książce dramatyzmu i są już dziś dokumentem.

Stan Mickiewicz wspomina on swą wyprawę do Ukrainy: „W czerwcu 2012 r. miałem okazje pojechać na wycieczkę do Lwowa i Kijowa z okazji Mistrzostw Europy w pilne nożnej. Byłem pod dużym wrażeniem ukraińskiej gościnności, pozytywnej atmosfery i różnorodnej architektury Kijowa. Książka „Literary Pictures of Kyiv” Haliny Rarot w ciekawy sposób opisuje historie i korzenie miasta oraz podkreśla jego ważne związki z Zachodnia Europą”

Halina Rarot jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Katedry Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Wcześniej pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Główne książki Halina Rarot to: „Filozofia moralna Michaiła Bachtina” (Lublin 2002), „Komu potrzebny jest jeszcze Stanisław ze Skarbimierza” (2008), „Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego przezwyciężania nihilizmu” (Lublin 2011). Publikacje dotyczyły twórczości rosyjsko-ukraińskich filozofów z pierwszej połowy XX wieku. Ważną dla popularyzacji kultury ukraińskiej pozycją jest współautorska monografia pt. „Ukraińska przestrzeń filozoficzna wczoraj i dziś” (Lublin 1998).

Agencja Informacyjna, Kultura, 8.07.2022

Zdjęcie: Oleksandr Pidvalnyi: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/pojazdy-na-drogach-nad-morzem-2787267/