Dzień Młodzieży

Często mówi się, że młodzież to przyszłość. Rzadko jednak zwraca się na problemy społeczne jakie dotykają także i młodych.

 

Okazją ku zastanowieniu się nad tym jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży. To coroczne święto, przypadające na 12 sierpnia. Ustanowione zostało w 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowy Dzień Młodzieży ma wspierać młodzież w ich rozwoju. Wydarzenia w formach konferencji, dyskusji, spotkań z przedstawicielami władz, czy akcjach charytatywnych mają uaktywnić młodzież, zachęcić ją do wymiany poglądów i pomóc w rozwiązywaniu ich problemów.

 

“Pokój, dynamizm ekonomiczny, sprawiedliwość społeczna, tolerancja – to wszystko i jeszcze więcej, w dniu dzisiejszym i jutrzejszym, zależy od wykorzystania mocy młodych ludzi. A jednak, więcej niż 400 milionów młodych kobiet i mężczyzn żyje na terenach objętych konfliktami zbrojnymi lub doświadcza zorganizowanej przemocy. Miliony młodych stawia czoła deprywacji, prześladowaniu, zastraszaniu i innym naruszeniom swoich praw. Młode kobiety i dziewczęta są szczególnie na nie narażone. Młodzi ludzie na całym świecie potrzebują bezpiecznej przestrzeni – publicznej, obywatelskiej, fizycznej i cyfrowej przestrzeni, gdzie mogliby swobodnie wyrażać swoje poglądy i podążać za marzeniami. Musimy inwestować, by młodzi ludzie mogli się kształcić, szkolić i podejmować godną pracę, wykorzystując w pełni swój potencjał” – przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z 2018 roku.

 

Młodzież, czyli osoby w wieku 10-24 lata stanowią 1 800 000 000 ludzkości na świecie. Duża część z nich nie uczęszcza do szkół lub czy mieszkają w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. To odbija się na ich przyszłą pozycją na rynku pracy, czy wręcz izoluje od reszty społeczeństwa.

 

W Polsce coraz częściej inicjowane są strategie pomagające w rozwoju młodzieży. Na terenie Polski działa kilka organizacji, przykładowo: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,  Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej, czy Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży “Młodzież Polska”. W zależności od obranego zakresu działania, to wspomniane fundacje pomagają między innymi w kwestiach socjalnych, rozwoju na rynku pracy, czy zwiększaniu aktywności politycznej.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /KAM/ 02.08.2019

Related Post