Koronawirus stworzył okazję, Prokuratura reaguje

Oszuści  znaleźli sposób na wykorzystanie sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Prokurator generalny polecił Prokuraturze Krajowej powołać zespół prokuratorów ds. koordynacji walki z przestępczością gospodarczą. Wzrost cen będzie także analizował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa.

Zespół utworzono na podstawie zarządzenia prokuratora krajowego z 16 marca 2020 roku. W jego skład wchodzą prokuratorzy z Prokuratury Krajowej. Ich zadaniem będzie koordynacja walki z przestępstwami gospodarczymi dotyczącymi działalności takich jak:

  • sprzedaż, bez uzasadnienia ekonomicznego, po zawyżonych cenach towarów w tym w szczególności artykułów spożywczych, leków, artykułów medycznych, środków dezynfekcyjnych,

  • oszustwa dotyczące rzeczywistej wartości, jakości i przydatności nabywanych towarów

  • oszustwa internetowe polegające na wyłudzaniu pieniędzy pod pozorem zagrożenia epidemicznego,

  • oszustwa polegające na dezinformacji co do działania służb sanitarnych, kontrolnych i ochrony porządku publicznego państwa,

  • zawieranie niekorzystnych umów poprzez wykorzystanie trudnego położenia  pokrzywdzonych.

Powołany zespół będzie oceniał charakter i skalę przestępczości gospodarczej związanej z koronawirusem. W tym celu przeprowadzane będą analizy informacji o prowadzonych postępowaniach. Prokuratorzy wyznaczeni do zespołu będą wyznaczać kierunki postępowań przygotowawczych, oceniać zasadność podejmowanych czynności procesowych, a także przyjętą kwalifikację prawną i zastosowane środki zapobiegawcze. Działania te mają ujednolicić praktyki postępowań i zwiększyć ich skuteczność.

Na powstałą sytuację zareagował także prezes Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.  Powołał on zespół, który będzie analizował ceny żywności i artykułów higienicznych. W skład tego zespołu wejdą pracownicy UOKiK. Monitorowaniem cen w sklepach oraz sieciach handlowych zajmą się natomiast pracownicy Inspekcji Handlowej.

Docierają do nas sygnały o rażącym podwyższaniu cen niektórych produktów żywnościowych i artykułów higienicznych. Podjąłem decyzję o powołaniu specjalnego zespołu w urzędzie, który będzie monitorował ceny. Jeśli praktyki zostaną potwierdzone, podejmiemy dalsze działania ograniczające tego typu negatywne zachowania – powiedział Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK zapowiedział też możliwość wprowadzenia  zmian prawnych w przygotowywanej specustawie, która daje uprawnienia do uznania za przestępstwo sytuacji, w której wykorzystuje się strach przed chorobą do zawyżania cen produktów.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/23.03.2020 r.