Jak funkcjonować w społeczeństwie 5.0?

 

Na początku czerwca 2019 roku opublikowany został dokument „Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0. Czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G„.

 

Publikacja opracowana została przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Fundację Digital Poland. Opinię na temat dokumentu wydał Instytut Jagielloński, który podkreśla istotę tego typu analiz.

 

“Ogromną wartością opracowania jest to, że podchodzi kompleksowo do tematu budowy gospodarki 4.0. Rzetelnie pokazuje czym będzie (a może już zaczyna być) Gospodarka 4.0 i dlaczego szerokopasmowa łączność radiowa 5 generacji (5G) jest kluczowa dla powstania rozwiązań zaliczanych do tej generacji. Poniekąd demitologizuje sieć 5G wskazując, że technologia mobilna piątej generacji 5G to standard rozwojowy systemu LTE (4G), który jest rozwijany na bazie funkcjonalności LTE (początkowo był określany roboczo jako LTE2). Wskazuje zarazem i jasno adresuje te rozwiązania łączności 5G, które tworzą jakościowo nowe scenariusze w stosunku do LTE i są niezbędne dla rozwoju rozwiązań Gospodarki 4.0.” – czytamy w opinii.

 

Instytut Jagielloński chwali, że w dokumencie rozprawiono się z różnymi mitami, między innymi o szkodliwości pola elektromagnetycznego wytworzonego przez sieć 5G, czy o sztucznej inteligencji dążącej do rządzenia światem. Jednocześnie jednak gani, że nie poruszono tematu nieprawidłowości przy instalacji stacji BTS. W głównej mierze analiza skupia się na korzyściach przyniesionych z rozwoju społeczeństwa 5.0.

 

W dokumencie stworzono także listę działań potrzebnych do realizacji w nadchodzących latach, w celu przygotowania społeczeństwa do zmian. Między innymi mowa o reformie systemu edukacji, czy ustanowienie nowych ram prawnych w kwestii cyberbezpieczeństwa.

 

Instytut przypomina również o problemach towarzyszących przez rozwiązania systemowe, które zostały przyjęte jeszcze w latach 90 tych i niezmienione do dzisiaj.

 

“Pisali dokument z pozycji specjalistów branżowych i nawet niezręcznie byłoby im sugerować rozwiązania reformy administracji. Niemniej obserwując polską administrację na tle innych krajów UE, można wskazać że pewne błędne rozwiązania systemowe, przyjęte jeszcze w latach 90 XX w. niosą negatywne skutki do dziś i są przyczyną zdecydowanej większości obserwowanych problemów w funkcjonowaniu gospodarki. Bez ich rozwiązania propozycje które opisano w dokumencie pozostaną deklaracjami. Temat ten wymaga szerszej refleksji bo pozostawienie administracji zwłaszcza centralnej bez zmian, będzie oddziaływać negatywnie na funkcjonowanie Państwa i możliwości jego rozwoju.” – podkreśla Instytut Jagielloński.

 

Z całą opinią można zapoznać się na stronie internetowej jagiellonski.pl

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 13.08.2019

Fot.  https://pixabay.com/illustrations/accessibility-browsing-5g-business-3570138/