Innowacje pomogą wytrwać

 

Fundacja World Business Bridge konsekwentnie kontynuuje cykl spotkań z menedżerami z różnych branż, by przedyskutować zmiany, jakie przyniosła pandemia. Ostatnio został zorganizowana debata: Dokąd zmierzają innowacje i jak na zmiany w ich postrzeganiu wpłynęła pandemia?” W dyskusji udział wzięli Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Juliusz Brzostek, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa NASK oraz Stefan Karmaza, prezes zarządu VECTIO.

Czy pandemia spowodowała nową „rewolucję przemysłową”? Na to pytanie odpowiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: „Konsekwencją pandemii Covid-19 będzie nie tyle rewolucja, co raczej przyspieszona ewolucja. Zapewne pojawią się jakieś przełomowe innowacje, ale przede wszystkim zdynamizuje ona rozwój wielu już istniejących rozwiązań i technologii. Głównie cyfrowych, bo ten trend zdecydowanie przyspieszył wraz z początkiem epidemii. Doświadczenia kwarantanny, izolacji i ograniczeń w przemieszczaniu, zaowocują upowszechnieniem w wielu branżach modeli minimalizujących, ze względów bezpieczeństwa, bezpośrednie kontakty międzyludzkie: sprzedawcy z klientem, pracodawcy z podwładnym, wykładowcy ze studentem, a nawet lekarza z pacjentem.”

Zdaniem Ewy Małyszko, prezes zarządu PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: „Rozwinie się jeszcze bardziej sektor e-commerce oraz rozwiązania oparte o nowoczesne technologie umożliwiające pracę zdalną, tworzące wrażenie bardziej realnej bliskości i współuczestnictwa. Spodziewam się, że postęp nastąpi w dziedzinie telemedycyny i sztucznej inteligencji. Mam na myśli rozwiązania ułatwiające konsultacje ze specjalistą, zabiegi medyczne czy też monitorujące w warunkach domowych pracę konkretnych organów. Nie można wykluczyć sytuacji, gdy trwające na całym świecie prace nad wykrywaniem i zwalczaniem Covid-19 zaowocują nowymi odkryciami, które pozwolą na leczenie innych groźnych chorób.”

Stefan Karmaza, prezes zarządu VECTIO, powiedział: „Innowacja to stworzenie nowego produkty, zastosowanie nowej technologii czy stworzenie nowego rynku zbytu. Patrząc z perspektywy rynku IT – nowe technologie były już dostępne. Porównując je do sportowego auta, firmy IT korzystały w pełni z jego możliwości. W wyniku pandemii, inne branże również zapragnęły mieć takie sportowe auto. A więc stworzył się nowy rynek. W wyniku korzystania z nowej technologii, czyli wspomnianego wcześniej sportowego auta, poszczególne branże zaczęły działać szybciej i sprawniej.  Mówimy zarówno o standardowych usługach jak spotkania on-line, wprowadzeniu elektronicznego system obiegu dokumentów, poprzez IoT (Internet of Things), czyli aktywne pobieranie danych i sterowanie urządzeniami na odległość, kończąc na implementacji ArtificialIntelligence, czyli stosowaniu Machine Learning, które pozwalają na szacowanie ryzyka związanego z danym klientem, wykrywanie zagrożeń, potencjalnych awarii. Aktualnie mamy do czynienia z bardzo mocnym impulsem innowacyjności, a czy to będzie skutkowało kolejną rewolucją przemysłową – tylko czas pokaże.”

Debata, odbyła się w bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Więcej na ten temat można znaleźć pod linkami:

https://www.capital24tv.pl/wideo/gospodarka/dokad_zmierzaja_innowacje_i_jak_na_zmiany_w_ich_postrzeganiu_wplynela_pandemia,p119103598

https://www.capital24tv.pl/wideo/zarzadzanie/chcemy_powrotu_do_biur,p1186914050

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /RIT/31.08.2020