1 414 urzędów w XXI wieku

 

Coraz częściej płacimy za usługi i zakupy kartą płatniczą albo telefonem, wyjście z domu bez gotówki w portfelu przestało być dzisiaj problemem. Chyba, że wybieramy się do urzędu. Jak dotąd kasy administracji publicznej osoby z kartą płatniczą odsyłały do najbliższego bankomatu. 

Płatności elektroniczne są coraz popularniejsze w Polsce, a gotówka przestaje być Polakom potrzebna.

W portfelach Polaków jest już 39,1 mln kart płatniczych. 80% z kart wydanych przez polskie banki posiada funkcję płatności zbliżeniowej. W 2017 r. Polacy dokonali 3,86 mld transakcji bezgotówkowych z użyciem kart.

Według Narodowego Banku Polskiego, na koniec 2017 r. liczba terminali POS (terminali do transakcji kartowych) wynosiła w Polsce ponad 624 tys. Liczba terminali wzrosła m. in. dzięki programom rządowym.

Program „Polska Bezgotówkowa” pozwolił na uruchomienie 15 000 nowych terminali płatniczych w punktach handlowych i usługowych obsługujących do tej pory wyłącznie płatność gotówką – więcej. Rząd postawił sobie również za cel umożliwienie obywatelom korzystania płatności kartą w urzędach i samorządzie. Służy temu „Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”.

– Jednym z naszych priorytetów jest zagwarantowanie Polakom możliwości wyboru, jeśli chodzi o metody płatności, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pozytywne efekty Programu, widoczne już po roku od jego startu pokazują, że kierunek przez nas obrany jest zgodny z oczekiwaniami znacznej części obywateli – mówi Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

– Malejący udział gotówki w obrocie pieniężnym to efekt modernizacji systemów płatniczych i cyfryzacji usług finansowych, co przekłada się na większą wygodę klientów i szybkość obsługi, zarówno w obszarze komercyjnym, jak i publicznym. Powodzenie tego procesu zależy w dużej mierze od ścisłej, międzysektorowej współpracy, czego przykładem jest realizowany od roku ogólnopolski Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, wspierany przez KIR – mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Obrachunkowej.

Celem Programu jest wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet – do przyjmowania płatności realizowanych telefonem. Uczestniczące w programie urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do Programu mogą przystępować jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe.

W pierwszym roku do Programu przystąpiło 1 414 urzędów – to ok. 50 proc. wszystkich urzędów w Polsce.

Polacy dokonali w już w urzędach 448 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 60,3 mln zł. Do końca kwietnia br. policjanci z drogówki, która również została wyposażona w terminale płatnicze, przyjęli od kierowców 72,2 tys. płatności na kwotę 9,3 mln zł.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, Smart City /EST/ 07.05.2018

Polska bez gotówki?