Europejski Dzień Języków

Najszybszy środek komunikacji na świecie. Nie chodzi wcale o samolot, prom kosmiczny, czy nawet tramwaj, a o języki. 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, które o tym czy ludzie potrafią się porozumieć czy nie?

Europejski Dzień Języków European (ang. Day of Languages), organizowany jest od 2002 roku przez Radę Europy, we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowoczesnych (ECML) i Unią Europejską. Święto ustanowione zostało w 2001 roku, na bazie sukcesu jakim okazał się odbywający się wówczas Europejski Rok Języków. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie Europejczyków, iż rozwijanie umiejętności językowych jest prawem każdego, niezależnie od wieku. Oficjalna strona wydarzenia przekonuje, że znajomość języków obcych pozwala na lepsze zrozumienie i pokonywanie różnic kulturowych, szczególnie przy okazji naszych wizyt za granicą.

Warto w tym miejscu dodać, że Europa jest kontynentem bogatym językowo. Jak podają dane Europejskiego Centrum Języków Nowoczesnych, w 46 państwach funkcjonuje około 225 języków rodzimych.

Trzeba pamiętać także, że nie uwzględniają one coraz popularniejszych języków z innych kontynentów, które pojawiają się w Europie za sprawą napływu imigrantów oraz uchodźców, którzy przybywają z Azji, czy Afryki. Wciąż zmieniająca się demografia, powoduje zatem, że znajomość dodatkowego języka często okazuje się przydatna, również w ojczyźnie. W Irlandii mieszka 5.000.000 ludzi, z których większość używa codziennie języka angielskiego. W ojczystej mowie każdego dnia komunikuje się zaledwie ok. 80.000 Irlandczyków.

Badania pokazują, że korzyści nie ograniczają się wyłącznie do łatwiejszej komunikacji interpersonalnej. Udowodnili to naukowcy Uniwersytetu i Szpitala im. Świętego Michała w kanadyjskim Toronto. Wyniki ich analizy, pokazują, iż umiejętność władania więcej niż jednym językiem pozytywnie wpływa na procesy poznawcze, szczególnie w starszym wieku. W konsekwencji znacznie opóźnia to możliwość wystąpienia choroby Alzheimera oraz demencji starczej. Innym pozytywnym „skutkiem ubocznym” znajomości języków obcych jest umiejętność podejmowania trafnej decyzji, szczególnie w języku nie będącym ojczystym. Wykazały to badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Poza kwestiami neurologicznymi, znajomość wielu języków jest także atrakcyjna dla polskich pracodawców. Jak pokazały statystyki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2020 roku osoby znające języki obce w stopniu zaawansowanym otrzymują pensję brutto średnio nawet do 3.000 złotych większą, niż pracownik znający język obcy jedynie w zakresie podstawowym. Najbardziej pożądanymi na rynku pracy językami były: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański.

„Oczywiście jest biznesowe uzasadnienie znajomości wielu języków. Warto jednak pamiętać, że języki są skarbnicą słowotwórstwa. Są pojęcia odnoszące się na przykład do stanów emocjonalnych, które występują tylko w jednym języku an świecie i są praktycznie nieprzetłumaczalne.” – Wyjaśnia Juliusz Erazm Bolek – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. – „Warto pielęgnować języki, globalizacja sprawia, że wiele języków wymiera, to zubaża nas wszystkich. – Dodaje Juliusz Erazm Bolek – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

Pod patronatem Europejskiego Dnia Języków odbywa się mnóstwo imprez, mających zachęcić do nauki języków obcych.

Wydarzenia odbywają się w całej Europie nie tylko w dniu święta lecz także nawet do kilku tygodni po jego zakończeniu. Nie inaczej jest również w Polsce, gdzie odbędą się między innymi: warsztaty językowe dla wszystkich grup wiekowych, zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży, a także seminaria i wykłady dla nauczycieli. Spotkania odbędą się w największych miastach Polski, takich jak: Warszawa, Poznań, Kraków, czy Łódź, ale nie ominą także mniejszych miejscowości jak chociażby: Chełm, Starachowice, czy Kłobuck. Organizatorzy zachęcają także do tworzenia własnych inicjatyw związanych z nauką języków obcych. Taki „event” można zgłosić na stronie: https://edl.ecml.at/Events/Events2009/tabid/1772/language/pl-PL/Default.aspx

„Mam taki zaszczyt, że mój poemat „Sekrety Życia. Kalendarz poetycki” stał się bohaterem programu „Pokonać Wieżę Babel” polegającego na przekładzie utworu na maksymalną liczbę języków i gwar.” – Mówi Wyjaśnia Juliusz Erazm Bolek – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. – „Oprócz wielu języków, na które został przetłumaczony już poemat „Sekrety Życia. Kalendarz poetycki” warto powiedzieć, że został przełożony również m. in.: na gwary: warszawską, świętokrzyską, pałucką, rawską i kurpiowską, ale także ja język martwy jakim jest łacina i język sztuczny jakim jest esperanto. To bardzo ciekawe zabiegi. Warto przy tym pamiętać, że uważa się, że tłumacz, co do zasady, jest drugim autorem tekstu.” – Uważa Wyjaśnia Juliusz Erazm Bolek – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

Agencja Informacyjna kultura /mma/ 22.09.2021