Rocznica wybuchu II wojny światowej

 

1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Ten akt agresji przyjmuje się za początek II wojny światowej.

 

Od niemal początku panowania Adolf Hitler jako kanclerz Rzeszy prowadził agresywną politykę, łamiąc założenia przyjęte w ramach traktatu wersalskiego. Między innymi przez dążenie do większego zmilitaryzowania państwa. Hitler wyraźnie nie zgadzał się z granicami terenów, których podział został ustalony w traktacie.

 

W marcu 1938 roku hitlerowska armia wkroczyła na tereny Austrii. Niemcy byli witani tam jak bohaterowie, bez większych problemów przejęli kontrolę nad austriackimi terenami. To było wstępem do kolejnego etapu planów Trzeciej Rzeszy – ataku na Czechosłowację, który nastąpił kilka miesięcy później. We wrześniu 1939 roku europejscy przywódcy zgodzili się w Monachium na przystanie połowy Czechosłowacji przy Trzeciej Rzeszy, mają nadzieję, że to uspokoi zapędy Hitlera i zapewni pokój w Europie. Mimo to Niemcy zajęli resztę terenów Czechosłowacji zaledwie pół roku później.

 

Przy okazji Hitler nie zapominał także o złowrogiej działalności wobec Żydów. Zapoczątkowana została w Trzeciej Rzeszy, potem kontynuowana w poszczególnych krajach podbitych przez Niemców. Żydzi byli prześladowani, odizolowani od reszty mieszkańców i musieli nosić specjalne opaski. Wśród większości aresztowanych wrogów Niemiec to byli właśnie Żydzi. Następnie byli zmuszani do przebywania w gettach lub w obozach koncentracyjnych. Często Hitler atakował ich także w swoich przemówieniach, określając podludźmi.

 

“Ludzie ludziom zgotowali ten los” – Zofia Nałkowska, “Medaliony”.

 

Przyłączenie Czech do Niemiec w marcu 1939 roku, żądania wysunięte przez Trzecią Rzeszę w stosunku do Polski, czy w końcu podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow były sygnałami, że Trzecia Rzesza ma w planach także atak na Rzeczpospolitą. Polska plany do powszechnej mobilizacji układała od 1935 roku. Niemcy pierwotnie uderzyć miały pod koniec sierpnia 1939 roku. Hitler jednak wstrzymał się z decyzją, chcąc upewnić się iż Francja czy Wielka Brytania nie wmieszają się początkowo do konfliktu. Sama Wielka Brytania próbowała także opóźnić gotowość bojową w Polsce, chcąc by ta przystała na żądania Niemiec. Rzeczpospolita nie zgadzała się na to, mając na uwadzę, że oznacza to utratę suwerenności.

 

“Naszą siłą jest nasza szybkość i nasza brutalność. (…) Wydałem rozkaz i każę każdego rozstrzelać, kto by chociaż jednym słowem usiłował krytykować, iż celem wojny nie jest osiągnięcie oznaczonych linii, lecz fizyczne zniszczenie przeciwnika. W tym celu przygotowałem na razie tylko na wschodzie moje oddziały Totenkopf, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. (…) Polska zostanie wyludniona i zasiedlona Niemcami. Mój pakt z Polską pomyślany był tylko jako pozyskanie czasu…” – Adolf Hitler w przemówieniu 22 sierpnia 1939 roku.

Ribe

W związku z paktem Ribbentrop-Mołotow zbierano również armię w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. ZSRS wszedł w sojusz z Trzecią Rzeszą i po cichu przygotowywali podział Europy Wschodniej. Także względem Polski.

 

Za jeden z momentów rozpoczynających II wojnę światową symbolicznie przyjmuje się rozpoczęciu ostrzału Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein” 1 września 1939 roku o godzinie 4.45.

 

W zależności od przyjętych szacunków ocenia się, że w II wojnie światowej zginęło od 50 000 000 do 78 000 000 milionów ludzi.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna,  Kultura /KAM/ 30.08.2019

 

Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa#/media/Plik:Germans_at_Polish_Border_(1939-09-01).jpg