Godło „Teraz Polska” w procentach

  Opinie na temat nagrody Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w procentach.   57,4 respondentów jest zdania, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych przyczynia się do wzrostu lojalności odbiorców nagrodzonego produktu lub usługi 69,6 badanych przedsiębiorstw deklaruje, że Godło „Teraz Polska” pomogło im w podnoszeniu konkurencyjności produktów lub usług na polskim rynku 74,5 proc. respondentów stwierdziła, że w związku używaniem Godła „Teraz Polska” następuje poprawa wizerunku przedsiębiorstwa lub wizerunku jego produktów lub usług. … Czytaj dalej Godło „Teraz Polska” w procentach