Roman Mańka: Ułaskawienie to nie uniewinnienie

 

Niektórym dziennikarzom (ale i prawnikom) ułaskawienie myli się z uniewinnieniem, a to są dwie różne rzeczy. 

Niektórzy krytycy decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, posługują się analogią udzielenia rozwodu przed zawarciem ślubu. To jednak analogia nieprecyzyjna a przez to błędna i fałszywa. Byłaby celna, gdyby prezydent uniewinnił Mariusza Kamińskiego przed prawomocnym skazaniem, tymczasem on go nie uniewinnił tylko ułaskawił, aby zwolnić go z potencjalnej sankcji karnej. W analogicznej sytuacji: nie udzielono rozwodu, tylko sięgnięto po rozwiązanie cywilno-prawne chroniące przed utratą majątku w razie ewentualnego rozwodu.

Zasadna więc w kontekście decyzji prezydenta o ułaskawieniu byłaby inna analogia: rodzice przekazują synowi notarialnie dom przed zawarciem związku małżeńskiego, wówczas ta darowizna nie wchodzi w skład wspólnego majątku, którym dysponują małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego.

Rodzice przekazując synowi dom przed zawarciem małżeństwa, zapobiegając w ten sposób ewentualnym negatywnym konsekwencjom w przypadku zaistnienia rozwodu. Czynność taka nie dotyczy bezpośrednio ani okoliczności wejścia w związek małżeński (zawarcia małżeństwa) ani jego rozwiązania, dotyczy tylko konsekwencji majątkowych jednego czy drugiego stanu (a zwłaszcza zabezpieczenia dziecka na wypadek rozwodu).

Analogicznie decyzja prezydenta o prawie łaski zastosowanym wobec Mariusza Kamińskiego przed prawomocnym skazaniem przez sąd, nie odnosi się do winy bądź niewinności, nie dotyka świętej reguły domniemania niewinności; nie wchodzi w kolizję z sądem ani nie narusza trójpodziału władzy, gdyż ułaskawienie nie jest polemiką z Wymiarem Sprawiedliwości czy z postępowaniem procesowym, może zostać wydane niezależnie od dowodów, a nawet na przekór dowodom.

Te dwie linie: 1) uprawnienie prezydenta co do prawa łaski; 2) uprawnienie sądu co do stwierdzenia winy bądź niewinności; nie przecinają się, nie kłócą się ze sobą; biegną oddzielnie.

Prezydent stosując prawo łaski zwalnia jedynie określoną osobę z negatywnych konsekwencji wyroku, z retorsji karnych (realnych lub potencjalnych, domniemanych).

Akt łaski dotyczy i przeciwdziała sankcji a nie hipotezy.

Agencja Informacyjna

Roman Mańka

Agencja Informacyjna, Opinie, 26.07.2018.  Fot. By Marcin Białek – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300

Related Post