Rocznica ludobójstwa Ormian

24 kwietnia każdego roku społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę Medz-Jeghern czyli Rzezi Ormian. Najkrwawsza eksterminacja ludności odbyła się na terenie Imperium Osmańskiego w latach 1915-1917. Zamordowana wówczas, w bestialski sposób, około 1.500.000 Ormian.…

Czytaj więcej Rocznica ludobójstwa Ormian