Męczennice z Nowogródka

  Okres II Wojny Światowej to czasy prześladowań Polaków za ich poczucie tożsamości i wiarę. Jeden z najbrutalniejszych aktów okupacji doświadczyły siostry Nazaretanki z Nowogródka. Mowa o siostrach zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z…

Czytaj więcej Męczennice z Nowogródka