Dzień Zaduszny

Dzień Zaduszny

  Zaduszki obchodzone są 2 listopada, czyli dzień po Święcie Zmarłych. W Kościele Katolickim Dzień Zaduszny oficjalnie nazwany jest Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum).  Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk wczesnośredniowiecznych mnichów, którzy raz w roku odprawiali w klasztorach nabożeństwa za zmarłych współbraci. W IX wieku w niektórych opactwach, podczas takich nabożeństw zaczęto obejmować intencjami modlitewnymi również świeckich zmarłych chrześcijan. Odylon, opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, w roku 998 wyznaczył na…

Czytaj więcej

Święto Zmarłych

Święto Zmarłych

  1 listopad  w Kościele Katolickim obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. Dzień ten nazywany jest również Dniem Zmarłych lub Świętem Zmarłych. Podczas święta wspomina się wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Ludzie odwiedzają tego dnia swoich zmarłych bliskich, zanosząc im kwiaty i zapalając znicze.  W doktrynie katolickiej Wszystkich Świętych to jednocześnie wyraz wiary w obcowanie świętych oraz powszechne powołanie chrześcijan do świętości. Prawdopodobnie uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze wspominania w…

Czytaj więcej

Ku chwale Zasłużonych. Wolontariat pamięci

Ku chwale Zasłużonych. Wolontariat pamięci

  Renowacja zabytkowych nagrobków stała się popularna. Cel jest słuszny, bo dobra kultury niszczeją. Pytanie: skąd wziąć pieniądze? W wielu miastach w Polsce, idąc na przykładem warszawskich Powązek, zbierane są datki przy cmentarzach. Kwesty przypadają na Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Pracę rozpoczynają się od inwentaryzacji nagrobków, dobrane wcześniej komisje, wchodzące w skład Stowarzyszeń oraz Komitetów utworzonych na cele renowacji, oceniają i wybierają groby do renowacji. Cała procedura jest skomplikowana, ponieważ osobą decydującą jest…

Czytaj więcej