Światowy Dzień Zdrowia w cieniu koronawirusa

Obchodzony corocznie 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia to okazja przede wszystkim do promowania kluczowych problemów zdrowotnych. Od początku istnienia każde obchody mają własne hasło, zagadnienie, któremu poświęcana jest największa uwaga. Tematem tegorocznego Dnia Zdrowia jest praca położnych i pielęgniarek.

Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day) obchodzony jest od 1950 roku. Ustanowiło go Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization), a na jego datę przyjęto rocznicę powstania World Health Organization – 7 kwietnia. Celem Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące oraz zaniedbane problemy zdrowotne na całym świecie.

7 kwietnia 2020 r. to dzień, w którym WHO chce zwrócić szczególną uwagę na pracę pielęgniarek i położnych. Światowa Organizacja Zdrowia chce także przypomnieć światowym liderom o kluczowej roli, jaką odgrywa ta część personelu medycznego w utrzymaniu zdrowia na świecie. Zarówno pielęgniarki jak i inni pracownicy służby zdrowia przodują w odpowiedzi na COVID-19. Codziennie, stojąc na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, zapewniają wysokiej jakości leczenie i opiekę. Odpowiadają na obawy i pytania.

W tym Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej Światowy Dzień Zdrowia ma na celu podkreślenie aktualnego statusu pielęgniarstwa na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia planuje wydać szereg zaleceń, które wzmocnią siłę roboczą położnictwa i pielęgniarstwa. Zalecenia te są niezwykle istotne dla osiągnięcia krajowych i globalnych celów związanych z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zdrowiem matki i dziecka, chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, w tym zdrowiem psychicznym, gotowością i reagowaniem na sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwem pacjentów.

Tego dnia WHO opublikuje także pierwszy w historii raport o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 roku. Raport ma ukazywać globalny obraz siły pielęgniarskiej.

Przeprowadzona przez WHO kampania Światowego Dnia Zdrowia ma na celu wywołanie fali publicznego uznania dla pracy pielęgniarek i położnych oraz ich roli w zapewnianiu opieki zdrowotnej i społecznej, podniesienie rangi pielęgniarek i położnych wśród pracowników służby zdrowia oraz zachęcenie do wspierania i inwestowania w pielęgniarki i położne.

W tym szczególnym dniu Agencja Informacyjna życzy wszystkim dużo zdrowia!

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 06.04.2020