Startuje Festiwal Poezji Współczesnej

Rozpoczyna się czwarta dekada warszawskiego Festiwalu Poezji Współczesnej. Jest on skierowany do młodzieży szkolnej. Dla publiczności jest to wyjątkowa okazja do pozania najnowszych trendów literackich najmłodszego pokolenia i poznania autorów, którzy w przyszłości będą mogli walczyć o nagrodę Nobla.

Organizatorzy zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych Warszawy i okolic do wzięcia udziału XXXI Festiwalu Poezji Współczesnej. Zainteresowani powinni zgłosić 5 własnych utworów o dowolnej tematyce z zaznaczeniem podstawowych informacji o sobie: imię i nazwisko lub godło, numer telefonu, e-mail, pełną nazwę szkoły do której uczęszcza, klasę i jej profil oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez XIV Liceum Ogólnokształcące moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)”. Wszystkie teksty wraz z wymaganymi powyżej danymi należy nadesłać zamieszczone w jednym pliku tekstowym.

Prace konkursowe należy przesłać do poniedziałku 1 kwietnia 2019 r. na adres festiwal.poezji@staszic.waw.pl.

Organizatorem jest XIV Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica w Warszawie. Lista autorów zakwalifikowanych do Konkursu oraz terminy warsztatów artystycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.staszic.waw.pl/ w środę 3 kwietnia 2019 r.

Finał Festiwalu odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00, w auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica (Nowowiejska 37a w Warszawie).

Twórcy prezentują w Finale Festiwalu Poezji Współczesnej 3 wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy. W jury Konkursu Festiwalu zapowiedzieli swój udział wybitni przedstawiciele świata kultury i sztuki. Sponsorzy fundują wyjątkowo atrakcyjne nagrody.

Nad konkursem patronat objął Związek Pisarzy, a patronat medialny Agencja Informacyjna.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /BEJ/ 26.03.2019