Performance Wojtka Kowalczyka

 

Perfomance – jak można go ugryźć? Gdzie jest granica szaleństwa? To są pytania godne Hamleta. Stanowią one również punkt wyjścia Performance Wojtka Kowalczyka.

Punktem wyjścia performance Wojtka Kowalczyka będzie jego dysputa odnośnie sztuki performatywnej z Edytą Dzierż i Magdaleną Mag Woźniak. Jak przystało na prawdziwą sztukę, nawet organizatorzy nie wiedzą co tym razem zaprezentuje ten niesamowicie wyzwolony i zazwyczaj kontrowersyjny artysta. Aby się o tym przekonać trzeba wziąć udział w wydarzeniu.

 

Performance Wojtka Kowalczyka to wydarzenie organizowane w ramach projektu Power of Art w Koneserze – cyklu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które odbywają się w Centrum Praskim Koneser.

Są one organizowane na zasadzie kolektywu, przez grupę twórców różnych dziedzin sztuki i literatury, pod szyldem akcji społecznej Power of Art oraz interdyscyplinarnych wystaw.

 

 

Wojtek Kowalczyk jest doktorem sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

W swojej twórczości, interesuje się problematyką sztuki performance, w aspekcie jej ewaluacji do takich gatunków sztuki, które mając cechę performance – wystąpienia artysty, nabywają autonomię metodologiczną, poprzez ukonstytuowanie się specyficznych cech zewaluowanego performance, w jego nazwie, w jego definicji, w jego metodyce wykonania, oraz w teoretycznym umocowaniu tej ewaluacji. Idzie tu o cechy konstytutywne ewaluacji, których wartość, wprowadzić ma do sztuk plastycznych, kolejne gatunki sztuki, uzyskujące metodologiczny status indywiduum. Autor gatunków sztuki, będących zewaluowanym performance, takich jak: ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art. W swojej twórczości, wypowiada się przede wszystkim, poprzez performance i jego zewaluowane postaci, a także instalację artystyczną, obiekt i sztukę wideo. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystycznego Młodzi Sztuką, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych. Inicjator i kurator „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki Performance”. Za swoją działalność artystyczną, otrzymał odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Performance Wojtka Kowalczyka odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 roku, o godz. 18.00 w Centrum PraskimKoneser (Plac Konesera 8 w Warszawie, pawilon 20).

Patroni Medialni i Partnerzy: Agencja Informacyjna, Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej, Art Imperium, Centrum Praskie Koneser, Klitka Atelier, Przedsiębiorcy.eu, Praska Ferajna, Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa za darmo – waw4free, Związek Artystów Plastyków, Związek Pisarzy.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /BEJ/ 15.02.2019