Paweł Lisicki: Dlaczego Franciszkowi przeszkadza klasyczna liturgia?

 

We wtorek 14 marca, o godz. 18.00, 2023 r. odbędzie się nowe „e-spotkania z książką”. Bohaterem wydarzenia będzie dziennikarz i publicysta Paweł Lisicki – autor książki „Wygnanie Melchizedeka”. Będzie je można obserwować w internecie dzięki bezpośredniej transmisji z warszawskiej Galerii Delfiny.

System diabła. Blog z piekła rodem

„Chrystus – Melchizedek” – to zestawienie brzmi osobliwie w uszach dzisiejszych katolików. Do niedawna większość z nich mogłaby odnaleźć imię Melchizedeka w tekście modlitw Kanonu rzymskiego. W modlitwie tej Kościół wspomina trzy imiona ofiarników: Abla, Abrahama i właśnie Melchizedeka. Wypowiadając tę modlitwę Kanon wiąże Melchizedeka z Chrystusem. W ten sposób podkreśla ciągłość ofiarniczej aktywności całej ludzkości. Protestanci odrzucili boski akt ofiary na rzecz pełnego uczestnictwa wiernych w nabożeństwie. Okazało się to dramatycznym błędem, wynikającym z niezrozumienia aktu liturgicznego. Bo na czym miało polegać aktywne uczestnictwo uczniów w Wieczerniku, gdy pozwolili, by Chrystus umył ich nogi? Na czym polegało „aktywne uczestnictwo” Marii i Jana, gdy stali pod krzyżem? Jeśli próbuje się szukać lekarstwa na kryzys Kościoła, to nie w przepełnionych sloganami pomysłach zdynamizowania i unowocześnienia, ale przeciwnie u tych, którzy dochowali wierności dziedzictwu. Którzy w momencie próby wytrwali i obronili wartość klasycznego rytu. Przechowali pamięć o Ablu, Abrahamie, Melchizedeku, ofiarnikach i błagalnikach.

Wieczór autorski Pawła Lisickiego, w ramach „e-spotkań z książką”, połączony będzie z dyskusją pt. „Dlaczego Franciszkowi przeszkadza klasyczna liturgia?”. Pretekstem do rozmowy będzie książka „Wygnanie Melchizedeka””. Dyskusję z udziałem Pawła Lisickiego i Marka Jurka historyka – byłego Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, poprowadzi Paweł Chmielewskipisarz i dziennikarz portalu PCh24.pl.

Jan Stępień: Tęsknota Juliusza Erazma Bolka do raju utraconego

Organizatorem „e-spotkania z książką” z Pawłem Lisickim – autor książki „Wygnanie Melchizedeka” jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, która wspólnie z wydawcami i autorami książek organizuje spotkania autorskie on-line, podczas których użytkownicy serwisu YouTube mogą zadawać pytania i kreować dyskusje w czasie rzeczywistym.

Wydarzenie można obejrzeć na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=qx3-_EgK0Gc oraz na facebookowym profilu Fundacji XBW https://www.facebook.com/fundacjaxbw/

Paweł Lisicki – eseista, pisarz, tłumacz, redaktor naczelny i współwydawca tygodnika ,,Do Rzeczy”. W latach 2006–2011 był redaktorem naczelnym dziennika ,,Rzeczpospolita”. Założył i był i pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika ,,Uważam Rze”.

Tomasz Sakiewicz kontra Rafał A. Ziemkiewicz

Paweł Lisicki zajmuje się pisaniem dramatów, powieści i wstępów krytycznoliterackich. Jest autorem ponad 20 książek teologicznych, filozoficznych i historycznych. Najbardziej znane to „Nie-ludzki Bóg”, „Doskonałość i nędza” (w 1998 roku otrzymał za nią Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego), „Kto zabił Jezusa?”, „Krew na naszych rękach?” (Główna Nagroda Wolności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 2017 roku), „Epoka Antychrysta”, „Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu” (Nagroda literacka im. Józefa Mackiewicza w 2021 roku) oraz „Kto fałszuje Jezusa?”, „System diabła. Blog z piekła rodem”. Opublikował też 2 wywiady-rzeki z kardynałem Gerhardem Muellerem (nagroda Feniks w 2019 roku) i biskupem Athanasiusem Schneiderem, poświęcone relacjom Kościoła i współczesności.

Książki Pawła Lisickiego zostały przetłumaczone zostały m.in. na język francuski, węgierski i czeski. Autor publikuje wywiady, analizy i komentarze w najważniejszych polskich gazetach i tygodnikach. Paweł Lisicki jest częstym gościem programów publicystycznych w telewizji i internecie.

 Juliusz Erazm Bolek przedstawia „Ogród” („The Garden”)

Galeria Delfiny działająca na warszawskim Powiślu od 1999 r. to unikatowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. W tym miejscu wystąpiło wielu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. W Galerii Delfiny organizowane również spotkania z pisarzami, dziennikarzami, filmowcami i politykami. W ostatnich latach wielokrotnie w tym miejscu odbywały się wieczory autorskie z najważniejszymi pisarzami i publicystami.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego powstała w 2018 r. Jej celem jest  upowszechnianie spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacja wiedzy o tej wybitnej postaci oraz działania związane ze wspieraniem w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Agencja Informacyjna, Kultura /Art/ 13.03.2022