Obrazy z kolekcji Potockiego wróciły do Polski

 

Fundacja Trzy Trąby i Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego połączyły siły w działaniach dążących do powrotu do Polski zaginionych dzieł sztuki z kolekcji Potockich.

 

Wśród dwudziestu obrazów znalazły się między innymi portrety królów Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego czy podobizny Julii Potockiej i Elizy Radziwiłłówny. Po II wojnie światowej uznano, że zostały już na zawsze utracone. Odnaleziono je w Peru.

 

Dlaczego akurat Peru? Alfred Potocki wiedział o nadchodzącej Armii Czerwonej, więc postanowił uratować przynajmniej kolekcji wysyłając ją za granicę, do rodziny w Liechtensteinie. Potem były w posiadaniu brata Alfreda – Jerzego, który był żonaty z Peruwianką i mieszkali w Limie. Następnie trafiły do ich syna Stanisława, który przez kłopoty finansowe zaczął sprzedawać obrazy. Zostały zakupione przez Włoszkę, bliską przyjaciółkę Stanisława, która postanowiła przetrzymać dzieła.

 

“W ostatnim czasie otrzymałem informację, że w Peru znajdują się  zaginione obrazy z kolekcji Potockich. Po potwierdzeniu tej informacji, wspólnie z Michałem Sobańskim i jego Fundacją im. Feliksa hr. Sobańskiego, zdecydowaliśmy się na połączenie sił. Podjęliśmy wspólnie starania o powrót do Polski jak się okazało dwudziestu obrazów” – skomentował Maciej Radziwiłł, prezes Fundacji Trzy Trąby poprzez stronę internetową Instytutu Staszica.

 

Przez zły stan obrazy wymagają teraz konserwacji. Po niej zostaną w listopadzie zostaną wystawione w Łańcucie. W odnalezieniu obrazów pomógł także Adam Karol Czartoryski z Fundacji Czartoryskich.

 

“Nie jest to pierwszy raz kiedy wspólnie z Michałem Sobańskim angażujemy się we wspólne projekty, wspieramy też m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie m.in. przy organizacji kolejnych wystaw. Łączy nas przekonanie, że warto przypominać o dawnej Polsce, rodzinach arystokratycznych i ziemiańskich” – dodaje Maciej Radziwiłł.

 

Obrazy będące w najlepszym stanie już są wystawione w Muzeum w Nieborowie. Można oglądać je do 15 września.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna,  Kultura /KAM/ 27.08.2019