Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Pierwszy czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci w Polsce. Jednak trzy dni później obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, których codziennie na całym świecie krzywdzone są miliony.

Data tego szczególnego dnia została ustanowiona 19 sierpnia 1982 roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Okoliczności uchwalenia czerwcowego święta wiążą się ze smutkiem, a także z krwawymi i bolesnymi doświadczeniami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Poruszone sytuacją masowo ginących dzieci Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło zwrócić uwagę świata na problemy najmłodszych.

Pomimo iż od tego czasu minęło już niemal 40 lat, problem agresji wobec dzieci wciąż jest zatrważająco aktualny i naglący. Dzieci wciąż są nie tylko przypadkowymi ofiarami konfliktów, padają również ofiarami celowych ataków. Zmuszane są do służby wojskowej, ciężkiej niewolniczej pracy, są wykorzystywane seksualnie, a także bite czy dręczone psychicznie. Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji ma zwracać uwagę na każdą przemoc wobec najmłodszych.

Pomimo istnienia regulacji, konwencji czy innych aktów prawnych, takich jak KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA, które powinny chronić dzieci we wszelki możliwy sposób, najmłodsi krzywdzeni są na całym świecie codziennie. Problem ich bezpieczeństwa często obejmuje nie tylko konflikty zbrojne, ale także sprawy rodzinne lub szkolne. Największym problemem jest jednak zaniedbanie ze strony dorosłych, którzy powinni te dzieci chronić.

Poza świętem obchodzonym 4 czerwca istnieją również inne podobne święta: Dzień Dziecka Afrykańskiego, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci ustanowiony na 19 listopada, jak również ustanowiony w 2012 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci w Polsce.

W związku z tym Ważnym świętem zespół Agencji Informacyjnej życzy wszystkim dzieciom radości i szczęśliwego dzieciństwa a dorosłym większego zwracania uwagi i zaangażowania w opiekę nad wszystkimi dziećmi , bo w końcu, jak śpiewała Majka Jeżowska „wszystkie dzieci nasze są”.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 03.06.2020