Mechanizmy pamięci

 

Wyobraźnia jest rzeczywistością. Tak staje się za sprawą twórczości plastycznej Joli Grabowskiej. Podsumowanie tych eksperymentów plastycznych można zobaczyć na wystawie zorganizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej im. Andrzeja Strumiłło.

Zbiór obrazów Joli Grabowskiej prezentowany w Centrum Sztuki Współczesnej im. Andrzeja Strumiłło składa się z różnych wątków artystycznych z ostatnich 10 lat. Tą wystawą artystka powraca, po latach, do techniki akwareli, którą posługiwała się najchętniej w okresie nauki w liceum plastycznych w Supraślu, gdzie pokazywała na wystawie dyplomowej cykl akwarelowych pejzaży.

Na wystawie można zobaczyć obrazy, których głównym tematem jest przyroda, natura, w mniej lub bardziej oczywistej odsłonie – od konkretnych, czytelnych motywów poprzez elementy abstrakcji organicznej.

Jola Grabowska – Akwarela

Przebija się w tym zestawieniu zainteresowanie żywiołami, a także pojawiają się przedmioty, elementy architektury czy też zwierząt.

Ekspozycja to możliwość poznania mechanizmów pamięci wyrażonych przez Jolę Grabowska w jej pracach, a więc operacji postrzegania, odczuwania, zapamiętywania i wreszcie wspominania.

Jola Grabowska – Akwarela

Temu tematowi artystka poświęciła najwięcej uwagi podczas studiów artystycznych w Toruniu. Pamięć emocjonalna to połączenie pamięci zdarzeń z emocjami. Wspomnienia, poprzez dokonywaną w umyśle syntezę wrażeń, budują obrazy, które pozbawione pierwotnego kontekstu, stają się nową, autonomiczną formą, żyjącą częstokroć własnym życiem. Przenikające się elementy obrazów, momentami zatarte, sąsiadują z czytelnymi motywami, które nie pozwalają jednakże na jednoznaczną identyfikację miejsca i czasu – jak w okruchach pamięci…

Na wystawie znalazły się również prace, które zostały namalowane w latach 2014-2015 w Suwałkach oraz w Kownie.

W tym okresie, między kolejnymi wyjazdami na Litwę, powstało kilka obrazów inspirowanych poezją Juliusza Erazma Bolka – warszawskiego poety, laureata m.in. nagrody Światowego Dnia Poezji UNESCO (2010 r.). W pracach tych przewijają się wątki poezji Juliusza Erazma Bolka, jak również świat wyobraźni oraz uczuć i emocji związanych otaczającą Jolę Grabowska rzeczywistością. Intymność i elementy życia codziennego nie są ukazane w sposób bezpośredni – w zestawieniu z pojawiającymi się na wielu obrazach abstrakcyjnymi formami tworzą w zamyśle atmosferę tajemnicy, niedomówień i emocji ukrytych „między wierszami”.

Jola Grabowska - Akwarela

Ekspozycje prezentującą twórczość Joli Grabowskiej można zwiedzać od 8 czer 2018 r. w Centrum Sztuki Współczesnej im. Andrzeja Strumiłło Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach, przy ul Kościuszki 45, od wtorku do niedzieli, w godz. 9.00 – 17.00.

https://www.facebook.com/joagrabowskaartist/

 

Jola Grabowska - Akwarela

Jolanta Grabowska (Jola Grabowska) studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią. Od 2006 roku swoje prace pokazuje na wystawach w Polsce, na Litwie i Niemczech. Bierze udział w międzynarodowych plenerach malarskich i fotograficznych (m. in. w Kownie iAlytus). Jest związana z Podlasiem (ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu – dyplom z grafiki wydawniczej) i Suwalszczyzną (z urodzenia Suwalczanka).

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /BEJ/ 27.05.2018