Marek Różycki tańczy z myślami

Aktor Kevin Costner przeszedł do historii Kina fimem „Tańczący z wilkami”. Teraz pisarz Marek Różycki podejmuje się dużo bardziej ambitnego zadania w książce „Tańczący z myślami”.

 

Książka „Tańczący z myślami – wiersze, zapiski, zamyślenia” to ósma publikacja w dorobku literackim Marka Różyckiego Juniora.

Wydawnictwo stanowi wybór wierszy, impresji, prowokacji, monologów – łączących w sobie elementy głębokiej refleksji i humoru aforyzmów. Publikacja jest błyskotliwym i pełnym finezyjnego dowcipu vademecum współczesnego człowieka. Marek Różycki Junior obdarzony jest umiejętnością ironicznej syntezy. Przewrotnie i prawdziwie pokazuje rzeczywistość, obnażając rządzące nią, często absurdalne, lub brutalno-komiczne mechanizmy.

 

 

Książka „Tańczący z myślami” to zapis przemyśleń, refleksji, wspomnień jej autora Marka  Różyckiego Juniora. Czytelnik znajdzie w wydawnictwie oprócz felietonów, które pierwotnie publikowane były na blogu, również wiersze pisarza. Stosowana przez Marka Różyckiego Juniora forma jest stosunkowo prosta i łatwa w odbiorze. Niemniej zawarte w tekstach i utworach myśli  zaskakują swoją głębią. Marek Różycki Junior w „Tańczącym z myślami” zajmuje się sprawami pozornie oczywistymi, dotyczącymi codziennych spraw. Przy bardziej wnikliwej lekturze, pojawia się refleksja, że kwestie podejmowane przez autora są one w rzeczywistości bardzo istotne.

 

Felietony Marka Różyckiego Juniora, zawarte w książce „Tańczący z myślami” traktują o dzisiejszym społeczeństwie, miłości, samotności, uczuciach.

Metaforyka tekstów podnosi je do rangi artystycznej, Mimo tego są one nadal czytelne i zachwycają swoją prostotą. Wnikliwy czytelnik może doszukać się wielu nawiązań do literatury m.in. do „Małego Księcia” czy do Biblii. Marek Różycki w większości tekstów umieszcza wiele cytatów dotyczących poruszanego aktualnie tematu. Stanowią one swoisty komentarz do tematyki poruszanej w danym tekście. „Tańczący z myślami” to zbiór zapisków, które skłaniają do zamyślenia. Lektura sprawia, że czytelnik może odnieść poruszane przez Marka Różyckiego Juniora sprawy do swojego życia i spojrzeć na nie z nowej perspektywy.

 

Marek Różycki Junior urodzony w Zakopanem to poeta, dziennikarz, felietonista, prozaik.

Jako poeta Marek Różycki jr. zadebiutował w 1977 na łamach miesięcznika „Nowy Wyraz”. Przez wiele lat kierował działem literackim w „Tygodniku Kulturalnym”, współredagował „Kulturę i Ty”, „TIM – Tygodniowy Ilustrowany Magazyn”, „Zielony Sztandar”, Magazyn „Pan”, „Scenę”. Współpracował z wieloma tytułami – m. in.: z „Literaturą”, „Miesięcznikiem Literackim”, „Życiem Literackim”, „Szpilkami”, „Urodą”, „Kobietą i Życiem”, magazynem „Ona” i chicagowskim „Relaxem” – specjalizując się w rozmowach, felietonach, szkicach i esejach o wybitnych twórcach polskiej kultury, sztuki, literatury oraz – w krótkich formach literackich. Współpracował także z „Krytyką Literacką”.

Marek Różycki Junior napisał m. in.: „Gwiazdy w oczach czyli Hollywood po polsku”, „Koszt doskonałości”, „Wisłocka w pigułce”, „Noce bez czułości”, „Karnawał w Sodomie”, „Artystyczny Bazar Różyckiego”. Na publikację czeka – zacny wybór – „Arystokraci Kultury i Sztuki”. Jego twórczość poetycka była nagradzana i publikowana m. in.: w tytułach prasy literackiej: „Nowym wyrazie”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Życiu Literackim”, „Literaturze”, „TIM-ie” Tygodniowym Ilustrowanym Magazynie, „Kulturze i Ty”, „Tu i Teraz”. Marek Różycki Junior jest autorem wielu esejów których bohaterami są m. in. Tadeusz Nowak, Halina Poświatowska, Stefan Żeromski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Marian Hemar, Siergiej Jesienin, Kazimiera Iłłakowiczówna, Adam Asnyk, Zbigniew Cybulski, Tadeusz Łomnicki, Ewa Demarczyk, Agnieszka Osiecka, Aleksander Fredro, Stanisław Bareja, Zygmunt Hübner, Jan Twardowski, Włodzimierz Wysocki, Jan Sztaudynger, Władysław Stanisław Reymont, Zbigniew Herbert, Gustaw Holoubek, Adam Hanuszkiewicz, Bolesław Leśmian, Kalina Jędrusik, Stanisław Jerzy Lec, Bogumił Kobiela, Wojciech Młynarski, Michalina Wisłocka, Wiesław Michnikowski, Jonasz Kofta, Aleksander Zelwerowicz.

Marek Różycki Junior od wielu lat jest korespondentem prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Litwie, Australii i Grecji. W Internecie – współpracuje m. in. z Salonem24.pl. Jest także rzecznikiem Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /BEJ/ 25.02.2019