Marcin Kokoszko

Marcin Kokoszko malarz, grafik, prowadzi galerię w Centrum Promocji Kultury. Studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się szeroko pojętą sztuką wizualną: instalacjami, obiektami, malarstwem, rysunkiem, fotografią, poezją i video art. Porusza się przeważnie na gruncie estetyki turpistycznej, choć nie jest ona dla niego wyznacznikiem przy podejmowaniu konkretnych tematów czy działań twórczych. Temat prac stanowi swoisty „układ nerwowy” człowieka, eteryczność, oschłość, pewien poetycki minimalizm, zmurszała estetyka przedmiotu, uwierające emocje, majaczenia… Malarstwo charakteryzuje się graficzną formułą bez użycia koloru, bądź z jego minimalnym udziałem. W niemal wszystkich pracach technika jest mieszana lub poszukiwane są własne rozwiązania.  Rzadko jest to „czysta” abstrakcja, zazwyczaj punktem wyjścia są elementy, strzępki z otaczającej rzeczywistości, coś zapamiętanego, nawet z dzieciństwa, wyobrażonego, zaobserwowanego, przełożonego na kanwę własnej wrażliwości lub podporządkowane tematowi pracy. Podejście do każdej pracy i użyte w niej środki są za każdym razem nieco inne. Artysta stara się nie tworzyć podobnych prac, lecz są one charakterystyczne i kojarzone z osobą artysty dzięki swojemu wydźwiękowi.