Boże Ciało, święta Julianna i Urban IV

Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej zaś 24 czerwca. W tym roku Boże Ciało obchodzimy 16 czerwca (czwartek).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwane Boże Ciało – w Kościele Katolickim to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane.

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon.

Julianna urodziła się w 1193 roku w Retinnes koło Liège. Po śmierci rodziców wraz ze swoją siostrą została oddana pod opiekę do Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna w Cornillon. W wieku 15 lat wstąpiła do zakonu gdzie poznała prace doktorów Kościoła: świętych Augustyna i Bernarda. Od szesnastego roku życia doznawała wizji mistycznych w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jej wizje wywoływały też rozważania nad tekstem ewangelii: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28, 20). W 1222 r. została przeoryszą klasztoru w Mont Cornillon. Święta Julianna ułożyła oficjum na uroczystości „Bożego Ciała”, któremu ostateczny kształt nadał Tomasz z Akwinu. Jej starania doprowadziły do ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała Chrystusa (wł. Corpus Domini).

Pierwsze obchody Bożego Ciała odbyły się w 1246 r. w Fosses, dzięki wsparciu biskupa diecezji Liège Roberta z Thourotte.

W 1252 r. Boże Ciało zaczynają obchodzić katolicy w Niemczech. W 1263 r. miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Papież Urban IV bullą z 11 sierpnia 1264: Transiturus de hoc mundo wprowadził Uroczystości Najświętszego Ciała Pańskiego jako obowiązujące w całym Kościele Katolickim.

Według Urbana IV miało być to „zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia.”

Sama twórczyni świeta nie zdążyła się nacieszyć rosnącą popularnością Bożego Ciała. Po śmierci wspierającego ją przeora Gotfryda, wizjonerka zostałą usunięta ze stanowiska przełożonej zakonu. Przez dzisięć lat tułała się po samotniach i zakonach, na koniec zamieszkała przy kościele św. Symforiana w Namur.

Święta Julianna przez ostatnie lata życia była rekluzą – pustelnicą zamurowaną w swej celi.

Zmarła, zgodnie ze swoją własną przepowiednią 5 kwietnia 1258 roku. Jej kanonizacji dokonał papież Pius IX w 1869 r.  Wspomnienie św. Julianny obchodzone jest w dzień jej śmierci – 5 kwietnia.

W Polsce po raz pierwszy do kalendarza liturgicznego wprowadził Boże Ciało biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 synod gnieźnieński uznał uroczystość za powszechną.

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty czterech Ewangelii. Boże Ciało jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Przypada zawsze w czwartek.

W kolejnych latach Boże Ciało będzie obchodzone  8 czerwca 2023 r., 30 maja 2024 r., 19 czerwca 2025 r., 4 czerwca 2026 r., 27 maja 2027 r. i 15 czerwca 2028 r.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /MAN/ 19.05.2019, akt. 10.06.2021

Ilustracja: Fot. by Chrumps – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36118811CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36118811