Konkurs poezji współczesnej

Festiwal Poezji Współczesnej w tym roku odbędzie się już po raz trzydziesty. Jest to wyjątkowe święto poezji współczesnej, kiedy głos otrzymują debiutujacy poeci.

Do rywalizacji w udziale są zaproszeni autorzy ze szkół ponad gimnazjalnych Warszawy i okolic.

Poeci zainteresowani konkursem powinni zgłosić 5 własnych wierszy o dowolnej tematyce z zaznaczeniem podstawowych informacji o twórcy (pełną nazwę szkoły, do której uczęszcza autor, klasę i jej profil, imię i nazwisko lub godło, numer telefonu, e-mail, oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)”. Prace należy przesłać do 5 kwietnia 2018 r. na adres festiwal.poezji@staszic.waw.pl. Wszystkie teksty wraz z wymaganymi powyżej danymi należy nadesłać zamieszczone w jednym pliku tekstowym. Organizatorzy uprzedzają, że nie zwracają nadesłanych materiałów. Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu oraz terminy warsztatów artystycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w dniu 11 kwietnia 2018 r.

XXX – jubileuszowy, Festiwal Poezji Współczesnej odbędzie się w piątek, 20 kwietnia 2018 roku, o godz. 18.00 w auli XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, przy ul. Nowowiejska 37 A w Warszawie.

Autorzy, którzy zakwalifikują się do finału konkursu, tego wieczoru, przed publicznością zaprezentują trzy wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy.

W jury Konkursu Festiwalu zapowiedzieli swój udział wybitni przedstawiciele świata kultury i sztuki. Dla zwycięzców Konkursu sponsorzy ufundowali wyjątkowo atrakcyjne nagrody.

Na Finał Festiwalu zaproszeni sa wszyscy zainteresowali obliczem współczesnej polskiej poezji.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /BEJ/, 28.03.2018