Jubileusz Post Scriptum

 

Ukazał się 20. numer Niezależnego Kwartalnika Literacko-ArtystycznegoPost Scriptum”. Jest to najwcześniej ukazujący się kwartalnik, biorąc pod uwagę, że w ciągu czterech lat opublikowano już 20 wydań. W 2022 r kwartalnik ukazał się sześć razy.

 

20. numer Niezależnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Post Scriptum” jest mocno zróżnicowany tematycznie. kładkę czasopisma zdobi  obraz, którego autorem jest hiszpański malarz Garcia Cruz Salustiano . W środku wydawnictwa jest aż osiem wywiadów m. in. z Jerzym Jarniewiczem, Tomaszem Jastrunem i Maciejem Wojtyszką), felietony, recenzje, opowiadanie, dużo dobrej poezji.  Temperaturę lektury 20. Numeru Niezależnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Post Scriptum” podnoszą publikowane w czasopiśmie zdjęcia. Są bardzo interesujące, a przy tym wyjątkowej jakości. Ich oglądanie poza doznaniami emocjonalno -intelektualnymi oznacza nieświadomie korzystanie z terapii kolorem.

 

Nowy numer „Post Scriptum”

 

Lektura 20 numer Niezależnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Post Scriptum” to prawdziwa uczta intelektualna, o wykwintnych smakach… Wszystko za sprawą przenikliwej i ciekawej świata Renata Cygan redaktor naczelnej, sterując wszystkim z z Londynu stolicy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Czasopismo jest redagowane przez polsko–brytyjską grupę dziennikarzy i artystów.

 

W 20 numer Niezależnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Post Scriptum” m. in. teksty o minionym i najbliższym Międzynarodowym Zlocie Poetów z Polskim Rodowodem w Wilnie o podróżach inaczej z Witoldem Stawskim.

 

Wersja elektroniczna 20. numeru Niezależnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Post Scriptum” do pobrania bezpłatnie:

https://www.yumpu.com/…/67420106/post-scriptum-6-22-20-

 

Zamówienie druku na życzenie 20. numeru Niezależnego Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Post Scriptum”:

https://www.wyczerpane.pl/post-scriptum-6-2022-20.html

 

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 15.12.2022