Język ma znaczenie

 

Nauka języka polskiego dla mieszkańców Berdiańska nad Morzem Azowskim to życiowa szansa.

Jesienią 2020 roku Centrum Języka i Kultury Polskiej Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku zorganizowało intensywny kurs języka polskiego dla dzieci w wieku 8–14 lat i młodzieży po 14 roku życia, członków lokalnej wspólnoty polonijnej. Celem przeprowadzonych zajęć było zaktualizować wiedzę, umiejętności i kompetencje lingwistyczne, nabyte w okresie przed kwarantanną a także reintegrować młode pokolenie Polaków i przygotować do ewentualnego nauczania zdalnego.

Pedagodzy, współpracujący z Fundacją Wolność i Demokracja, opracowali specjalne scenariusze, które maksymalnie przybliżyły uczniom Polskę. Nieco wcześniej, w ramach projektu, do Berdiańska dotarł tak zwany WiDbox – gotowy scenariusz 10-dniowych półkolonii, zawierający wszystkie niezbędne materiały programowe, instrukcje, plany zajęć i propozycje zabaw, spięte ze sobą spójną i interesującą fabułą, oraz sprzęt, zabawki i gry. W celu pomyślnej realizacji projektu miejscowi nauczyciele ściśle współpracowali i konsultowali się z koordynatorem z Polski. Opiekunką kursu w Berdiańsku była Gabriela Dymerska, która chętnie służyła pomocą, udzielając zawodowych porad.

Ze względu na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, organizatorzy musieli uzyskać zgodę miejscowego kuratorium oświaty i zadbać o środki bezpieczeństwa. Między innymi zostały zakupione maseczki, rękawiczki gumowe i płyny dezynfekcyjne. Większość zajęć przeprowadzono w plenerze.

W sumie przeprowadzono po dwadzieścia godzin zajęć w każdej grupie. Ze względu na różny poziom znajomości języka polskiego uczestników kursu lekcje zostały oparte na metodzie komunikacyjnej, której podstawową zasadą jest wzajemne porozumiewanie się między osobami uczącymi się a nauczycielem. W ten sposób słuchacze uczą się używać języka polskiego w różnych sytuacjach i kontekstach życia codziennego: w gronie rówieśników, w sklepie, na poczcie, na dworcu czy lotnisku. Dzięki tej metodzie uczniowie poznają podstawowe funkcje językowe.

Projekt był realizowany na terenie Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, który dysponuje wspaniałym unikalnym ogrodem botanicznym, jak najbardziej nadającym się do zorganizowania gier, zabaw czy quizów.

Każdy z uczestników ma własne motywacje, ale duże zainteresowanie językiem polskim, nie tylko w środowisku polonijnym, świadczy o atrakcyjności i statusie języka polskiego na Ukrainie. Dla mieszkańców Ukrainy Wschodniej Polska przestaje być abstrakcją, a znajomość języka staje się aktualną potrzebą i pomaga w realizacji planów na przyszłość. Z kolei dla tutejszych Polaków język przodków jest czynnikiem wyróżniającym i wzmacniającym tożsamość narodową.

Szkoła językowa odbyła się w ramach projektu „Język ma znaczenie”, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Nauczyciele i uczestnicy kursu są wdzięczni organizatorom i sponsorom za pomoc i pamięć o Rodakach na Wschodzie.

Berdiańsk jest młodym, jak na warunki europejskie miastem, którego początki datują się na trzecią dekadę XIX wieku. Według różnych danych powstał on jako port w 1824 lub 1827 roku, ale swój rozwój zawdzięcza uzyskanemu później profilowi – stał się znanym kurortem – uzdrowiskiem. Latem przybywa tu do 1,5 miliona turystów – niemało, jak na miasteczko liczące około 115.000 mieszkańców.

Nad Morzem Azowskim żyją przedstawiciele wielu różnych narodów. Oprócz Polaków, są potomkowie Bułgarów, Greków, Niemców, Żydów, Ormian. Wszyscy gruntownie ze sobą przemieszani i silnie uwarunkowani, przez trwającą ponad pół wieku, politykę narodowościową w wydaniu sowieckim. Jej efektem była rusyfikacja ogromnych obszarów wschodniej Ukrainy, zerwanie istniejących na tych terenach więzi międzyludzkich, a często również utrata świadomości swoich korzeni.

W roku 2014 w wyniku agresji rosyjskiej front zbliżył się bezpośrednio do Berdiańska, co sprawiło, że zwykły umiarkowany rytm życia tego nadmorskiego miasteczka zmienił się diametralnie. Przybyło sporo uchodźców.

Lech Suchomłynow

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / 04.12.2020

 

Related Post