Jaki utwór będzie Wierszem Roku 2020?

Rozpoczęły się przygotowania do Światowego Dnia Poezji. Właśnie ogłoszono zbieranie zgłoszeń utworów, które będą się ubiegać o tytuł „Wiersz Roku 2020”. Organizatorzy czekają na propozycje do 29 lutego 2020 roku.

 

To już czwarta edycja konkursu „Wiersz Roku”, którego rozstrzygnięcie będzie ogłoszone w piątek 20 marca 2020 roku w przededniu Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Propozycje do nagrody mogą zgłaszać Czytelnicy i wielbiciele poezji. Ostateczną decyzję co do wyboru utworu, który zostanie wyróżniony tytułem „Wiersz Roku 2020” podejmie Kapituła Konkursu.

 

Organizatorzy poszukują poetyckich utworów literackich odwołujących się do chrześcijański i humanistycznych wartości. Zależy im na promocji utworu o szczególnych walorach artystycznych godnych tytułu „Wiersz Roku”. Nagroda ma charakter honorowy.

 

Trzy lata temu za „Wiersz Roku” uznano poemat „Corrida” Juliusza Erazm Bolka, poświęcony historii zamordowania przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa poety i maturzysty Grzegorza Przemyka. Dwa lata temu tytuł przypadł „Bogurodzicy” najstarszej polskiej pieśń religijnej i najstarszemu zachowanemu polskiemu tekstowi poetyckiemu wraz z melodią.. Rok temu wyróżniono „Sonet III” Marka Czuku. Jak widać spektrum przyznawanego tytułu jest bardzo szerokie. Oznacza to, że teoretycznie każda propozycja ma szansę na wyróżnienie.

 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@zpk.org.pl . Propozycja powinna zawierać rekomendowany utwór wraz z uzasadnieniem. W Kapitule Konkursu zasiadają Miłosz Manasterski (Przewodniczący, pisarz, dziennikarz Prezes Związku Pisarzy Katolickich), Jerzy Mosoń (publicysta), Zbigniew Wacław Kowalewski (dokumentalista i pisarz), Juliusz Erazm Bolek (pisarz i laureat nagrody) i Marek Czuku (poeta i laureat nagrody).

 

Organizatorem konkursu „Wiersz Roku” jest Związek Pisarzy Katolickich, który nawiązuje do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Wiedza o jej istnieniu, działalności i twórcach została praktycznie zniszczona przez system komunistyczny Polski Ludowej po II wojnie światowej. Obecny Związek pragnie nawiązać do tradycji przedwojennej organizacji. Podejmuje też działania związane z promocją i popularyzacją literatury o wartościach chrześcijańskich i humanistycznych. Przykładem jest organizowanie konkursu „Wiersz Roku”.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 18.01.2020 r.